Reakce SŽDC na reportáž TV Nova ze dne 15. 10. 2015

16.10.2015

Reportáž o nefunkčnosti přejezdu Pardubice Slovany, kterou odvysílala v hlavních zprávách TV Nova dne 15. 10. 2015, obsahuje bohužel tendenční a zkreslené informace. Fotografie, na které je celá reportáž postavena, pochází z 16. listopadu 2012. Podle TV Nova, přitom mělo jít o situaci ze dne 14. 10. 2015 mezi 9 a 10 hodinou dopoledne. Rovněž videa uveřejněná v reportáži nejsou aktuální. Jsou setříhaná tak, aby vzbudila dojem, že závory jsou v kolmé poloze i době, kdy je již v činnosti signalizační zařízení. Každý kdo železnici minimálně rozumí ví, že jde o tzv. předzváněcí dobu, které umožňuje bezpečné opuštění přejezdu. Přejezd se tedy chová přesně podle norem. Přístup redaktora, který tímto klame diváky a poškozuje jméno celé české železnice, nás upřímně mrzí.

V reportáži zaznělo, že správce kolejí o situaci, kdy jedna ze závor zůstala v kolmé poloze, zatímco přes přejezd projížděl vlak, nevěděl a situaci zjišťoval až po upozornění redaktora Brzka.

Z logiky věci dispečeři SŽDC o poruše přejezdu ani vědět nemohli, protože redaktorem popsaná situace nastala již v roce 2012. Již tenkrát situaci vyšetřovala i Drážní inspekce a nevyhodnotila ji jako mimořádnou událost ohrožující drážní provoz. Zde o tom psal například server novinky.cz (http://www.novinky.cz/krimi/284995-zavora-byla-nahore-po-prejezdu-presto-projel-vlak.html). Text je pak doplněn fotografií ze stejné série, jako uveřejnila včera Nova.

Na základě podrobné analýzy dat ze záznamového zařízení přejezdu jasně plyne, že během posledních dní byl přejezd plně funkční. Veškerá tvrzení o nebezpečnosti jsou proto pouze autorovým bludem, kterým pouze klamal diváky. Poslední porucha na závorových pohonech přejezdu Pardubice Slovany byla zaznamenána 26. 8. 2015, kdy došlo k poruše zádržného systému závory. Ono tvrzení stěžovatele o pravidelném chybovém stavu přejezdu je tedy také velmi nadsazené.

Jen pro vysvětlení. Každý prvek přejezdu je aktivně kontrolován, v případě červených světel zálohován. Pokud nedojde některá závora do 12 vteřin od povelu k jejímu sklopení do dolní polohy, přechází celý přejezd do poruchového stavu. Tento stav je přenesen do sousedních stanic a pro odjíždějící vlaky na trať je automaticky provedena změna návěsti do polohy „Stůj“. Výpravčí v obou stanicích je o tomto stavu informován prostřednictvím staničního zabezpečovacího zařízení s akustickou výstrahou. Vlaky odjíždějící ze stanic jsou o této poruše informovány pomoci tzv. OP rozkazu, který jasně nařizuje chování strojvedoucího na přejezdu v poruše. Musí jet rychlostí do 10 km za hodinu a opakovaně houkat. Všechny poruchy jsou přenášeny shodným systémem a nelze o nich nevědět. Na každou poruchu naši zaměstnanci okamžitě reagují, příčinu poruchy analyzují a poruchu odstraní.

Neprofesionalita redaktora Petra Brzka nás upřímně mrzí. Doufáme, že TV Nova nalezne dostatek sebekritiky a za tuto zjevnou neprofesionalitu svého zaměstnance se ve stejném vysílacím čase veřejně omluví.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC