Řešení sesuvu železničního náspu v úseku Dalovice - Hájek

20.04.2018

Na základě předběžných výsledků geologických průzkumů provedených v oblasti sesuvu části železničního náspu v úseku Dalovice - Hájek se ukázalo, že původně zvažovaná varianta nouzového zprovoznění 1. traťové koleje není z hlediska dodržení bezpečnosti železničního provozu proveditelná. Zbytek železničního tělesa není konzistentní a je geologicky nestabilní. V současné chvíli tedy neexistuje způsob, jak jej provizorně zajistit. Situaci dále komplikuje jen velmi omezený přístup těžké mechanizace.


Z výše uvedených důvodů padlo rozhodnutí přistoupit k sanaci celého náspu v délce zhruba 70 metrů. Společnost, která do dnešního dne odstraňovala prvotní následky sesuvu a souběžně prováděla geologické průzkumy, proto bude ve stavebních pracích bez přerušení pokračovat. Ve výhledu několika příštích týdnů tak snese železniční vršek, odstraní trakční sloupy a zbytky trolejového vedení a bude dále odtěžovat železniční násep. Zároveň bude pokračovat v průzkumech podloží. Na základě nasbíraných informací navrhne projektové řešení opravy železniční tratě.

Na základě dnes dostupných informací budou práce vedoucí k plnému obnovení provozu po obou kolejích trvat několik měsíců, odhad ceny zakázky se pohybuje v rozmezí 50 až 80 milionů korun. SŽDC nyní zkoumá možnosti, jak dobu opravy maximálně zkrátit. Jednou z variant je i využití zadání zakázky v režimu odstranění havarijního stavu.

Přestože se jedná o zcela nečekanou a neindikovanou poruchu, provedou pracovníci SŽDC, nad rámec obvyklých pravidelných kontrol, podrobný průzkum vytipovaných železničních úseků v širším okolí sesuvu.


Soubory ke stažení

Audionahrávka ke stažení mp3

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC