Vyjádření SŽDC k soudnímu sporu se společností Grandi Stazioni

23.10.2018

Dnes proběhlo druhé jednání před Městským soudem v Praze, jako soudem odvolacím, k odvolání společnosti Grandi Stazioni Česká republika s.r.o. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, kterým byla zamítnuta žaloba zmíněné společnosti o určení vlastnického práva k objektu Fantovy budovy. Na závěr tohoto jednání byl odvolacím soudem vyhlášen rozsudek, jímž byl rozsudek soudu prvostupňového v celém rozsahu potvrzen a toto soudní řízení tak pravomocně uzavřeno v neprospěch společnosti Grandi Stazioni Česká republika s.r.o.


SŽDC vítá rozhodnutí soudu a i nadále bude v dalších třech sporech, které jsou společností Grandi Stazioni vedeny, hájit zájmy státní organizace. Jedná se o:

Soudní řízení o určení vlastnického práva vedené před Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 64C 125/2016. Předmětem žaloby je určení vlastnického práva k objektu nové odbavovací haly ŽST Praha – hlavní nádraží. Uvedeným soudem doposud nebylo nařízeno jednání ve věci.


Soudní řízení o zaplacení vedené před Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn 17C 188/2016. Zde je předmětem žaloby zaplacení částky na jistině a zaplacení smluvní pokuty. Předmět žaloby:

-  zaplacení částky na jistině původně ve výši 776 503 099,99 Kč s příslušenstvím, která byla následně omezena na částku na jistině 210 818 746,56 Kč s příslušenstvím s ohledem na částečnou úhradu žalované jistiny,

-  zaplacení smluvní pokuty vyjádřené kumulativně částkou 139 770 558 Kč za dobu do 25. 11. 2016 a procentní sazbou 0,5 % denně z dlužné částky za dobu od 26. 11. 2016 do zaplacení s příslušenstvím, a to s odkazem na ustanovení 17.7 Nájemní smlouvy. Ve věci doposud proběhla před Obvodním soudem pro Prahu 1 dvě jednání. Aktuálně je další jednání ve věci zatím odročeno na neurčito.


Soudní řízení o zaplacení náhrady škody ve výši 1 255 622 177,54 Kč s příslušenstvím vedené před Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 41C 132/2017. Předmětem žaloby je tvrzený nárok na úhradu uvedené částky z titulu náhrady škody za neprodloužení nájemní smlouvy s tím, že žaloba v jejím obsahu zcela opomíjí skutečnost, že nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu neplnění závazků společnosti GS k revitalizaci nemovitostí v objektu ŽST Praha – hlavní nádraží. Další jednání ve věci je Obvodním soudem pro Prahu 1 nařízeno na 30. 11. 2018.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC