Na modernizaci tratě Stéblová – Opatovice nad Labem naváží úpravy dalších úseků

28.03.2013

PRAHA, 28. března 2013 – Pardubický kraj vydal v minulých dnech prohlášení, ve kterém se uvádí, že nepodpoří rozdělení modernizace tratě Hradec Králové – Pardubice – Chrudim na více částí. Aby došlo ke správnému pochopení projektu, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) znovu připomíná podstatu záměru.

V souvislosti s modernizací tratě mezi uvedenými městy SŽDC dlouhodobě deklaruje snahu upravit jako první úsek mezi stanicemi Stéblová a Opatovice nad Labem. Jeho zdvoukolejnění přinese efekt nejen v lepší pravidelnosti vlaků, ale také zkrácení jízdních dob.

To souvisí s faktem, že SŽDC má v úmyslu na modernizovaném úseku zvýšit stávající povolenou rychlost 100 km/h na plánovaných 160 km/h. V řešeném úseku bude samozřejmě obsahem stavby zabezpečení železničních přejezdů i realizace dalších objektů. Úpravy projektu mají za cíl zejména umožnit brzké pokračování stavby v dalších úsecích, jejichž zdvoukolejnění se dosud v blízkém časovém horizontu nepředpokládalo. Prioritou SŽDC je naopak plnohodnotné dvoukolejné železniční spojení Pardubicko-hradecké aglomerace. V případě zájmu Pardubického kraje o podrobnosti jsme připraveni je jeho představitelům podrobněji představit.


Soubory ke stažení

Tiskové prohlášení ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC