Střet drážního vozidla s autobusem na železničním přejezdu v Třešti

25.05.2012

Praha 25. května 2012 - V souvislosti s dnešní mimořádnou událostí na železničním přejezdu v Třešti, při které došlo ke střetnutí drážního vozidla s autobusem, považujeme za důležité zdůraznit některé skutečnosti. 
 

Přejezd č. 6417 na traťovém úseku Třešť─Sedlejov je v souladu se zákonem o drahách vybaven zabezpečovacím zařízením světelným, které je doplněno výraznou zvukovou signalizací v době zabezpečení přejezdu (při jízdě vlaků). Dopravní značky "Železniční přejezd" jsou podloženy reflexním materiálem.

Přejezd je navíc vybaven záznamovým zařízením, z jehož záznamů bude prokazatelné, že přejezdové zabezpečovací zařízení bylo v době jízdy drážního vozidla plně v pořádku a v činnosti. Tuto skutečnost předběžně ve svém vyjádření potvrdila také Drážní inspekce ČR. Z pohledu SŽDC tak zcela evidentně došlo k porušení pravidel silničního provozu.  

Podle údajů Drážní inspekce ČR zahynulo od začátku letošního roku při 62 střetnutích na železničních přejezdech již 16 osob, což je oproti stejnému období loňského roku nárůst o 10 osob.

Abychom těmto událostem zabránili, bylo by ideální zrušit všech 8161 železničních přejezdů ve správě SŽDC a část z nich nahradit nadjezdy nebo podjezdy. To by ale představovalo investice v řádech desítek miliard korun.

To však není ve finančních možnostech SŽDC, respektive České republiky. Důležitá je proto kromě každoročních významných investic do zvýšení zabezpečení přejezdů v řádech stovek miliónů korun, také preventivní osvětová činnost působící na nezodpovědné řidiče.

V rámci této činnosti se SŽDC letos již počtvrté připojuje k mezinárodnímu dni bezpečnosti na železničních přejezdech (7.6.2012).

KAŽDÝ PŘEJEZD JE TAK BEZPEČNÝ, JAK ZODPOVĚDNĚ SE NA NĚM CHOVAJÍ ŘIDIČI!


Soubory ke stažení

Tiskové prohlášení ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC