Informace o konání předběžné tržní konzultace

04.01.2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 94 234 (Zadavatel), požádala Asociaci pro rozvoj infrastruktury (ARI) o součinnost v souvislosti s přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno - Břeclav“ (Veřejná zakázka).

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. Zadavatel se proto rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ (Konzultace) okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní body zadávacích podmínek  Veřejné zakázky a jejich formulaci pro zajištění srozumitelnosti a jednoznačnosti.

Zadavatel požádal o organizaci Konzultace ARI, která bude vystupovat jako pořadatel a moderátor Konzultace a která zájemcům poskytne bližší informace. Termín Konzultace byl stanoven na 30.1.2017 s tím, že registrace zájemců o účast na Konzultaci probíhá do 20. 1. 2017 (respektive do vyčerpání kapacity 36 osob). ARI v rámci přípravy Konzultace oslovila primárně ty potenciální dodavatele, kteří jsou ARI a Zadavateli známi zejména z předchozích obdobných projektů.

Pro více informací o průběhu Konzultace a podmínkách účasti kontaktujte ARI, a to prostřednictvím e-mailové adresy konzultace@ceskainfrastruktura.cz.

 


Soubory ke stažení

Tiskové prohlášení ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC