Stanovisko k probíhající diskusi o podobě ŽST Ústí nad Orlicí

06.08.2010

K probíhající veřejné diskusi ve věci stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) sděluje:

V souvislosti s připravovanou stavbou „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ se v poslední době začaly objevovat ničím nepodložené informace, že v rámci projektu bude i při zachování původní nádražní budovy postavena nová plnohodnotná výpravní budova s vysokými pořizovacími náklady. Skutečností však je, že zadáním investora, Správy železniční dopravní cesty, je spíše opačný stav, který by měl v rámci probíhajícího projednání vyústit ve funkčně a zejména ekonomicky zdůvodnitelné úsporné řešení.

Původní řešení rekonstrukce ŽST Ústí nad Orlicí, které uvažovalo s odstraněním dosavadní výpravní budovy, bylo řádně veřejnoprávně projednáno a opatřeno právoplatným územním rozhodnutím. Následné aktivity, zejména Občanského sdružení „Nádraží nedáme“ a vyhlášení objektu Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou, které však dosud nenabylo právní moci, vedlo investora připravované stavby, po schválení Ministerstvem dopravy ČR, k úpravě projektu s možností zachování původního objektu.

Existuje obecná shoda na nezbytnosti odstranění atypického úrovňového křížení železnice a pozemní komunikace spojující centrum města Ústí nad Orlicí s městskou částí Kerhartice a jediného přístupu ke stávající budově. Proto dochází v návrhu k zásadní změně přístupu cestujících do areálu železniční stanice, a to z nového přednádražního prostoru, umístěného jižně od kolejiště. Tento přednádraží prostor, který má mnohem větší potenciál pro zastávku Bus MHD a rozvoj systému P+R, je pohodlně a bezproblémově navázán na nově zřizovanou cestu pro pěší a cyklisty a přeloženou místní komunikaci. Samotný přístup k nově zřizovaným nástupištím a rovněž k původní budově je z tohoto prostoru řešen důsledně bezbariérovým podchodem pod kolejištěm.

Zachováním objektu původní budovy se vytvořila pro jejího vlastníka a současně dopravce ČD a.s. možnost pro její další využívání ve prospěch cestující veřejnosti. Je však nezpochybnitelnou skutečností, že pro část cestujících, převážně ve směru na Českou Třebovou, by byla docházka k opatření jízdenky v dosavadní budově prodloužením dochozí vzdálenosti. Z tohoto důvodu je zvažováno v přednádražím prostoru řešení vstupního objektu s umístěním informačního systému, včetně minimalizovaného prostoru pro základní odbavení cestujících, jehož zajištění vyplývá z povinností provozovatele dráhy.Tento návrh řešení je požadován zejména samosprávou města Ústí nad Orlicí a je podepřen názorem ČD a.s., které o další provozování dosavadní výpravní budovy nemají dosud zájem.

Představou investora, se kterou jde SŽDC do projednání, je však nalezení funkčně a nejen v dnešní době především ekonomicky rozumného řešení a nerealizovat žádný nový objekt, který by svým určením mohl případně suplovat činnosti dopravce v současné výpravní budově. Za tímto účelem probíhají v rámci přepracování projektové dokumentace další jednání s městem Ústí nad Orlicí a společností České dráhy.

Výjimkou by měl být pouze samostatný, veřejnosti nepřístupný a před vstupem nepovolaných osob chráněný technologický objekt pro nové zabezpečovací zařízení s trafostanicí, který je ve smyslu právoplatného územního rozhodnutí řešen rekonstrukcí již nevhodné komerční a skladové budovy.

Ing. Miroslav Konečný, náměstek GŘ SŽDC

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC