Informace k poruše v uzlu Praha 24. 1. 2011

25.01.2011

Vyjádření k poruše napájení zabezpečovacího zařízení v železničním uzlu Praha

V pondělí 24. ledna 2011 došlo přesně v 14:56:09 hodin na napájecí stanici (NS) Balabenka působením nadproudové ochrany k výpadku přívodu 22 kV. Jako nejpravděpodobnější příčina prvotního působení nadproudové ochrany se jeví přetížení napájecí stanice Balabenka. To mohlo být způsobeno například prudkým nárůstem spotřeby v trakčním vedení. Další možností je zkrat na elektrické lokomotivě, případně na jejím předtápění nebo mohlo dojít k souhře všech těchto okolností.

Bohužel navazovalo několik dalších poruch napájení. Došlo ke ztrátě napětí směrem NS Třešňovka, NS Běchovice, NS Roztoky a k beznapěťovému stavu na kabelech ve směru NS Balabenka - Libeň-NS Běchovice, NS Balabenka - Praha hl. n. - Vršovice - NS Třešňovka, NS Balabenka - NS Roztoky. Shodou nešťastných okolností současně došlo na NS Balabenka k výpadku trafa vlastní spotřeby TVS11 a dále k výpadku všech napáječů 3kV a příslušných napáječů na sousedních napájecích stanicích tzn. na NS Běchovice, NS Třešňovka, NS Roztoky, NS Chuchle. Dále došlo k následnému výpadku ovládání zabezpečovacího zařízení v žst. Praha hlavní n. - žst. Praha Libeň a úseku Praha Kralupy nad Vltavou. Napájení zabezpečovacího zařízení v žst. Praha hl. byl obnoven do 40 minut. Kompletně byl provoz v uzlu Praha obnovený v 18:55. Detailní analýza nastalého stavu je předmětem dalšího rozboru. I když se jednalo o souhru okolností, je nyní úkolem SŽDC zajistit, aby byl železniční uzel Praha vybaven na takovýto stav a dokázal mu provozně čelit.
 


Soubory ke stažení

Tiskové prohlášení ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC