Vyjádření k problematice vadných jazyků výhybek

04.08.2016

Veškerá dosavadní šetření podepřená dodatečnými zkouškami a metalografickými rozbory prokázala, že se nejedná o charakter vady, který by měl vliv na bezpečnost provozu. SŽDC tak může zajistit provozuschopnost dráhy jen s částečnými omezeními.

Z laboratorní zprávy nezávislého akreditovaného ústavu vyplývá, že povrchově viditelná vada vznikla v procesu výroby (tváření za tepla) a následující provozní zatížení nevedlo k jejímu rozvoji do hloubky profilu.

Jelikož se jedná o vadu přesahující toleranci v rámci dané normy, SŽDC se ve spolupráci s dodavatelem výhybek a výrobcem vstupního materiálu dohodla na postupné výměně jazyků s detekovanou vadou.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC