Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ve věci bývalé polikliniky v Praze na Jeseniově ulici

05.09.2017

Odvolací soud dnes potvrdil ve výroku č. I rozsudek soudu prvního stupně. Tato skutečnost znamená, že do jednoho měsíce od právní moci, která nastane okamžikem doručení písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu oběma stranám, je žalovaná strana povinna nemovitosti (budovu i pozemky) vyklidit. Proti rozsudku Městského soudu již není přípustný řádný opravný prostředek.

Soud dospěl k jednoznačnému závěru o tom, že zanikl vztah ze smlouvy o výpůjčce. Pokud jde o argumentaci ohledně dobrých mravů, tu jednoznačně odmítl s poukazem na to, že žalovaná strana od počátku věděla o tom, že skončí smluvní vztah na dobu určitou a není jakýkoliv nárok na prodloužení smlouvy.

SŽDC vítá rozhodnutí soudu, které potvrdilo naše stanovisko o protizákonném užívání objektu. Věříme, že protistrana bude stejně jako každý řádný občan tohoto státu respektovat rozhodnutí soudu a objekt vyklidí. SŽDC bude činit potřebné kroky k tomu, aby naplnila své zákonné povinnosti, tedy využívat všechny právní prostředky při uplatňování a hájení svých práv a práv státu jako vlastníka majetku, a mohla zahájit rekonstrukci objektu.
 


Soubory ke stažení

Tiskové prohlášení ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC