Preventivní opatření správce infrastruktury s ohledem na objevené závady na některých výhybkách

28.07.2016

Na základě místního šetření ve stanici Horažďovice předměstí, kde byla při pravidelné kontrole objevena závada – povrchová trhlina na jazycích některých nově instalovaných výhybek, přijal správce infrastruktury okamžitá preventivní opatření. Kontrolu všech dílů ze stejné šarže, snížení rychlosti, zajištění dohledu a podrobné každodenní kontroly stavu.

V samotné stanici Horažďovice předměstí, kde byla koncem minulého týdne objevena první poškození, již došlo k výměně 4 ks výhybek z celkem osmi vadných. Výrobce ihned zahájil výrobu nových částí, které již byly během víkendu dodány a dnes instalovány. To umožnilo urychleně obnovit provoz přes stanici Horažďovice předměstí a udržet ji v provozuschopném stavu pro železniční dopravu. Vzhledem k faktu, že byly všechny jazyky z jedné tavby, byla nařízena plošná kontrola všech dílů z této série. Aktuálně probíhá detailní šetření na místě za účasti výrobce i dodavatele oceli.

Podle našich údajů i údajů výrobce bylo z této šarže vyrobeno cca 160 ks jazyků. Ne všechny jsou instalovány v síti. Zhruba 50 je jich stále na skladech, v síti je tak cca 100 ks výhybek z této série. Správce infrastruktury tak prověřuje cca desítku lokalit, kde byly tyto díly použity. Ne všechny však musí vykazovat vady, což se ukázalo i v samotných Horaždovicích předměstí, kde jsou některé z těchto dílů v pořádku. Záleží vždy na konkrétním umístění a provozní zátěži tohoto dílu.

Jazyky prošly opakovanou kontrolou. SŽDC má k dispozici nejen výstupní kontrolní dokumentaci oceli, ale i každého z vyrobených dílů. Povrchové trhliny se projevily až po určitém čase. Naštěstí díky důkladným a periodickým kontrolám, kterými každý díl na železnici ze strany SŽDC prochází, bylo ihned zachyceno jejich začínající poškození. Je potřeba zdůraznit, že limity jsou speciálně v oblasti kolejnic a jejich dílů stanoveny velmi přísně.  Daný stav tak neměl vliv na bezpečnost drážního provozu. Všechna opatření správce infrastruktury jsou činěna preventivně a s ohledem na maximální bezpečnost železničního provozu.

Z preventivních důvodů došlo u všech těchto výrobků k okamžitému snížení rychlosti projíždějících vlaků v rozmezí 10 – 30 km/h. Všechny díly prochází aktuálně zevrubnou mimořádnou kontrolou, která má za použití měřících souprav potvrdit jejich skutečný stav. Nyní takto prověřujeme například lokality, jako jsou část stanice Plzeň hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Hrušovany u Brna, Modřice. Sledované výhybky jsou specialisty několikrát denně monitorovány.

Celou situaci řešíme ve spolupráci s výrobcem i dodavatelem oceli přímo na místech instalací. Poškozené díly byly odvezeny do několika akreditovaných a na sobě nezávislých laboratoří k detailní analýze.

SŽDC bude vadné díly reklamovat. V tuto chvíli je pro nás prioritou bezpečnost cestujících a to i za cenu určitého omezení plynulosti dopravy. SŽDC se za tuto situaci všem cestujícím samozřejmě velmi omlouvá.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC