Tiskové zprávy

19.12.2011 Projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“ zahájen

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zahájila projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“. Realizací projektu dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy, zvýšení reputace železniční nákladní dopravy v ČR a posílení konkurence vůči silniční dopravě. Podstata projektu spočívá v upgradování a inovaci informačních systémů SŽDC a jejich vzájemnému komunikačnímu propojení, v nastavení vzájemných vazeb a předávání dat takovým způsobem, aby jejich následné fungování (provoz) odpovídalo požadavkům stanoveným dle TSI-TAF (telematické aplikace v nákladní dopravě).

15.12.2011 Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650–38,616 trati Brno hl. n. – Havl. Brod“

Účelem dnes slavnostně zahájené stavby je zejména odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního svršku, mj. rekonstrukce dvou mostů v km 34,341 a 35,529. Stávající železniční svršek je z roku 1976. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

14.12.2011 Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480–23,610 a kol. č.1 v km 21,110–27,261 trati Horní Lideč – st. hr. SR“

Zahájená stavba řeší kromě potřebné rekonstrukce Střelenského tunelu z roku 1936 také obnovu koleje č. 1 trati Púchov (SR) – Hranice na Moravě (v úseku od státní hranice se SR do km 27,271) a opravu zastávky Střelná. Rekonstrukcí projde několik mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také nové trakční vedení a úprava sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a dálkového řízení trati. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

13.12.2011 Výsledky hospodaření SŽDC za 1. – 3. čtvrtletí 2011 a předpoklad hospodaření roku 2011

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) po vyhodnocení hospodaření za tři čtvrtletí roku 2011 dosáhla velmi dobrých výsledků v oblasti snižování nákladů a zvyšování produktivity práce.

12.12.2011 Zahájení stavby „DOZ Česká Třebová - Přerov“

Oficiálně zahájena dnes byla realizace stavby, která řeší systém dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo) včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídící dispečerské centrum pro tento řízený úsek bude umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

09.12.2011 Reorganizace SŽDC: Snížení počtu organizačních jednotek přinese výrazné úspory a zvýší funkčnost systému

Nové uspořádání vytvoří podmínky pro sloučení činností, které jsou obsahem provozování dráhy a zajištění provozuschopnosti na úrovni organizačních jednotek SŽDC, sloučení správ dopravní cesty a regionálních center provozu (pod SŽDC od 1. 9. 2011). Tím bude dovršen projekt „živé dopravní cesty“ na úrovni organizačních jednotek SŽDC.

09.12.2011 Slavnostní zahájení stavby „DOZ Františkovy Lázně - Aš“

Slavnostně zahájena dnes byla další akce zvyšující bezpečnost na české železnici, konkrétně realizace dálkového ovládání zabezpečení trati mezi městy Františkovy Lázně a Aš. Zásadním významem zahajované stavby je především zvýšení bezpečnosti železniční, ale i silniční dopravy – rekonstrukce osmi železničních přejezdů. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

06.12.2011 Zahájení stavby Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka pro DOZ (dálkové ovládání zabezpečení)

Dnes byla slavnostně zahájena stavba s názvem „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu včetně zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejišti a komfortu cestujících při nastupování do vlakových souprav. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

01.12.2011 Výstavba GSM-R pokračuje z Ostravy ke slovenské státní hranici a z Přerova do České Třebové

Odborným seminářem dnes byla slavnostně zahájena další etapa realizace GSM-R na železniční trati Ostrava – Opava, Dětmarovice – státní hranice se Slovenskem a spojku obou hlavních koridorů Přerov – Česká Třebová. Půjde o úseky, které doplní stávající železniční síť již pokrytou celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R. V České republice je systémem GSM-R vybaven kompletní I. a II. národní železniční koridor. GSM-R je systém, který zvyšuje bezpečnost klíčových železničních tratí, a proto je jeho zavádění podporováno Evropskou unií. Stavba „GSM-R, uzel Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová“ má být podle smlouvy do-končena nejpozději v lednu 2013.

29.11.2011 Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Slavnostního uvedení do provozu se dnes dočkaly dva nové železniční tunely Olbramovický a Votický - na modernizovaném úseku IV. tranzitního železničního koridoru. V provozu je již také lichá skupina kolejí v železniční stanici Olbramovice, dále nové zabezpečovací zařízení v Olbramovicích a Voticích včetně autobloku traťového úseku Votice – Olbramovice.

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC