Tiskové zprávy

18.12.2014 Cestujícím ve stanici Uherský Brod již slouží nové nástupiště

Správa železniční dopravní cesty dokončila stavební práce v prostoru železniční stanice Uherský Brod, které jsou součástí druhé etapy výstavby tamního dopravního terminálu. Cestující tak již mohou využívat nové nástupiště, které přímo navazuje na právě budovaná autobusová stání. Hlavním investorem akce je město Uherský Brod, realizaci projektu podpořil Program švýcarsko-české spolupráce.

16.12.2014 Boom příměstských zastávek pokračuje

Na příměstské trati z Prahy-Smíchova do Hostivice a Rudné u Prahy vznikla další zastávka – Chýně jih. Její slavnostní otevření se uskutečnilo dnes, cestující ji ale mohou využít již od neděle 14. prosince, kdy začal platit nový jízdní řád. Jde o další krok v naplňování projektu zatraktivnění příměstské vlakové dopravy. Již letos 1. září byl slavnostně zahájen provoz na zastávkách v Rudné, Chýni, Jinočanech, Hostivici-Sadové a Hostivici-U hřbitova. Správa železniční dopravní cesty a Středočeský kraj do nich společně investovaly desítky milionů korun.

15.12.2014 Na Kačerově lze nově přestoupit z vlaku na MHD

Správa železniční dopravní cesty uvedla do zkušebního provozu novou vlakovou zastávku Praha-Kačerov. Od nedělní změny jízdního řádu zde začaly zastavovat osobní vlaky. Hlavním přínosem stavby je přímé propojení železnice s linkou metra a dalšími složkami městské hromadné dopravy. Přístup k vlaku je totiž napojen na podchod pod ulicí Michelská, který již patří ke stanici metra Kačerov. Projekt rovněž počítá s napojením na autobusové linky.

12.12.2014 Vlaky se od neděle vrátí na několik tratí, v dubnu vyjedou na ostravské letiště

Polovina prosince je pravidelně obdobím, kdy dochází k největším změnám ve veřejné dopravě. Na české železnici sestavuje nový jízdní řád na základě požadavků jednotlivých dopravců Správa železniční dopravní cesty. Nejvíce vlaků – 8 457 – vypraví tradičně České dráhy, na ostatní dopravce pak připadá 477 spojů.

09.12.2014 Přestavba železniční stanice Český Těšín je v plném proudu

Železniční stanice v Českém Těšíně prochází již přibližně rok celkovou rekonstrukcí. Právě zde se dnes uskutečnil ředitelský kontrolní den. Investorem stavby v hodnotě přes jednu miliardu korun je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem prací pak sdružení firem Subterra a Metrostav.

04.12.2014 Správa železniční dopravní cesty dokončila průjezd uzlem Plzeň

Slavnostního ukončení se dnes dočkala další významná etapa modernizace české železnice. Stavba Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. tranzitního železničního koridoru přinesla zvýšení komfortu a bezpečnosti cestování, současně snížila hlukovou zátěž pro obyvatele města. Cestující mohou užívat prodloužený podchod, který nově ústí až v Šumavské a Železniční ulici, dále jim slouží nová bezbariérová nástupiště. Rozsah modernizace tak plně odpovídá strategickému významu železničního uzlu Plzeň, který je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T).

01.12.2014 Vlaky už opět zastavují ve stanici Ústí nad Orlicí

Stavba Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí pokročila do závěrečné fáze. V provozu je již nová přeložka trati, která umožnila podstatné zvýšení rychlosti, vlaky mohou od poloviny listopadu opět zastavovat ve stanici Ústí nad Orlicí. Dnes se na stavbě uskutečnil ředitelský kontrolní den. Na financování prací se podílí Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

21.11.2014 Trať z Pardubic do Hradce Králové získává druhou kolej

Ředitelský kontrolní den se dnes uskutečnil na stavbě, která probíhá od letošního roku na trati z Pardubic do Hradce Králové. Jeho cílem bylo zhodnotit postup prací a seznámit účastníky s výhledem na další období. Na financování akce se bude podílet Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

12.11.2014 Rekonstrukce železničního mostu na trati z Čerčan do Skochovic byla ukončena

Stavba s názvem Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany – Skochovice byla dnes slavnostně ukončena. Most převádí jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať přes řeku Sázavu v Týnci nad Sázavou. Jeho rekonstrukce byla spolufinancovaná z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Investorem stavby byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

10.11.2014 Na modernizované části trati z Havlíčkova Brodu do Brna zrychlí vlaky

Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila rekonstrukci kolejí v úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou, který je součástí frekventované trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem. Hlavním přínosem stavby je zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h pro klasické vlakové soupravy, respektive na 140 km/h pro naklápěcí soupravy, respektive na 140 km/h pro naklápěcí soupravy.

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC