Nová napájecí stanice v Albrechticích zajistí spolehlivý provoz elektrických vlaků na Těšínsku

21.10.2015

Albrechtice (u Českého Těšína), 21. října 2015 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila výstavbu trakční napájecí stanice v Albrechticích. Nová měnírna je klíčová pro zachování železniční dopravy na důležité spojnici mezi Ostravou a Českým Těšínem ve stávajícím rozsahu a bez ohledu na plynulost provozu.

 

 

 

Trakční napájecí stanice slouží k převodu elektrické energie z distribuční sítě na parametry potřebné k napájení trakčního vedení přilehlých tratí. Ke stanici Albrechtice vede z distribuční soustavy vysoké napětí o velikosti 22 kV. To bude měnírna převádět na 3 kV stejnosměrného napětí, což je hodnota, která charakterizuje napájecí soustavu železnice v celé severní části České republiky.

Systém stál přibližně 20 let na mobilní trakční napájecí stanici. Její technologie byla však již na hranici životnosti a fungovala pouze díky intenzivní údržbě. Bez realizace stavby by hrozilo, že trať nebude možné nadále provozovat v elektrické vozbě.

„Nová trakční napájecí stanice zajistí spolehlivý zdroj elektřiny a ukončí dvacetileté provizorium. Navíc zvýší i bezpečnost provozu, protože v případě nouze umožní i částečné napájení tratí, které k měnírně přímo nepřiléhají. Tím zabezpečí plynulost provozu na páteřní železniční síti,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Areál nové napájecí stanice byl vybudován poblíž stávajícího zařízení. Jedná se o oplocenou přízemní budovu, v níž byla zřízena nová technologie pro napájení trakčního vedení, kabelizace, telekomunikační zařízení a elektrická požární a bezpečnostní signalizace. Rovněž bylo provedeno napojení napájecí stanice na stávající trakční vedení.

Plánované celkové náklady stavby s názvem Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice činí 149 999 626 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 109 115 486 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Viamont DSP a.s.
(od 1. 1. 2015 STRABAG Rail a.s.)
Termín zahájení 4/2014
Termín dokončení 12/2015
Celkové náklady stavby 149 999 626 Kč
Schválený příspěvek EU 109 115 486 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC