Nová napájecí stanice v Albrechticích ukončí dvacetileté provizorium

25.09.2014

Albrechtice (u Českého Těšína), 18. září 2014 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila výstavbu trakční napájecí stanice v Albrechticích. Nová měnírna je klíčová pro zachování železniční dopravy na důležité spojnici mezi Opavou a Českým Těšínem bez toho, aby se změnily stávající rozsah a plynulost železniční dopravy.

 

 

 

Trakční napájecí stanice slouží k převodu elektrické energie z distribuční sítě na parametry potřebné k napájení trakčního vedení přilehlých tratí. Ke stanici Albrechtice vede z distribuční soustavy vysoké napětí o velikosti 22 kV. To bude měnírna převádět na 3 kV stejnosměrného napětí, což je hodnota, která charakterizuje napájecí soustavu železnice v celé severní části České republiky.

Systém stojí už zhruba 20 let na mobilní trakční napájecí stanici. Její technologie je už ovšem v současnosti na hranici životnosti a funguje pouze díky intenzivní údržbě. Bez realizace stavby by hrozilo, že trať nebude možné nadále provozovat v elektrické vozbě.

„Tato železniční trať je velmi vytížená, a to zejména nákladní dopravou. Stávající zařízení již nesplňuje požadavky na ekologickou ochranu, bezpečnost a především dimenzování a instalovaný výkon. Nová trakční napájecí stanice zajistí spolehlivý zdroj elektřiny a ukončí dvacetileté provizorium. Navíc zvýší i bezpečnost provozu, protože v případě nouze umožní i částečné napájení tratí, které k měnírně přímo nepřiléhají. Tím zabezpečí plynulost provozu páteřních sítí nadnárodního měřítka,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Areál nové napájecí stanice bude vybudován poblíž stávajícího zařízení. Půjde o oplocenou přízemní budovu, v níž bude zřízena nová kabelizace, telekomunikační zařízení a elektrická požární a bezpečnostní signalizace.

Výstavba trakční napájecí stanice v Albrechticích bude stát 181 480 547 Kč. Na financování se podílí Fond soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, maximální výše příspěvku EU činí 109 115 486 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Stavební práce začaly již na jaře a měly by být dokončeny v říjnu příštího roku.

Název stavby Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Viamont DSP a.s.
Termín zahájení 4/2014
Termín dokončení 10/2015
Celkové náklady stavby 181 480 547 Kč
Schválený příspěvek EU 109 115 486 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráve ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC