Setkání česko-bavorské pracovní skupiny pro obnovu trati Selb – Aš

15.05.2013

Přípravy na obnovu trati Selb-Plößberg – Aš průběžně pokračují. Přesto se předpokládané zahájení provozu posouvá o jeden rok, a to s očekávaným zahájením v prosinci 2014. Toto oznámili správci infrastruktury SŽDC, s.o. (Česká republika) a DB Netz AG (Německo) na zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny. Důvody pro posun termínu existují na obou stranách hranice.

V České republice bylo rozhodnuto spojit obnovu trati i s dalšími investičními akcemi, takže dojde například k obnově propustků v traťovém úseku Aš – Aš státní hranice a ke kompletní přestavbě stanice Aš. Toto rozšíření investic si přirozeně vyžádalo delší projektovou přípravu.

V Německu musí být oproti prvotním předpokladům konáno samostatné stavební řízení pro výstavbu železničního mostu přes silniční obchvat obce Erkersreuth. Kromě toho bylo v listopadu 2012 z důvodu požadavků na ochranu životního prostředí započato s odstraňováním náletových dřevin na drážním tělese. Plánovaná příprava stavebního místa a zaměřování mohly začít až po skončení zimního období, tj. v březnu 2013.

Všechny na projektu zúčastněné strany neskrývají jisté zklamání, že se samotná realizace posouvá, shodli se však, že pečlivá plánovací příprava je důležitější než unáhlené zahájení akcí.

DB Netz AG zdůraznila, že práce provedené na odstranění vegetaci a testovací vrty na trati zatím nepředstavují samotnou stavbu, neboť se jedná o součást stavební přípravy. Pro samotné zahájení stavebních prací je nutné dokončit proces vedoucí ke stavebnímu povolení, a to jak pro stavbu mostu přes obchvat Erkersreuthu, tak i pro samotnou obnovu trati. Obě potřebná stavební povolení by měla být získána v létě letošního roku.

Účastníci pracovní skupiny zdůraznili, že všechny potřebné práce k obnově trati běží a i přes zpoždění projektu je jeho potřebné financování zajištěno.

V pracovní skupině jsou kromě zástupců správců infrastruktury obou zemí zastoupena i města Aš a Selb, ministerstva dopravy České republiky a Bavorska, objednatelé dopravy (Karlovarský kraj a BEG), jakož i železniční dopravci ČD a Agilis, kteří budou společně zajišťovat provoz na obnovené trati.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC