Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly zahájena

06.05.2014

Praha, 16. dubna 2014 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila modernizaci traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly. Stavba společně s dalšími již dokončenými, rozestavěnými nebo připravovanými úseky zajišťuje průjezd prvního tranzitního koridoru uzlem Praha, a to jak pro osobní, tak nákladní dopravu.

 

Stavba je součástí mezinárodního koridoru ve směru Berlín – Praha – Vídeň. Cílem zahájené modernizace je zajistit úpravy geometrických parametrů koleje, a odstranit tak jednotlivá omezení rychlosti. Tím bude zajištěna i dostatečná kapacita dráhy a dodržení hygienických limitů hluku a vibrací. V rámci úprav bude zajištěn i odpovídající přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Nejvíce očekávaným výsledkem bude přínos vyšší kvality osobní dálkové dopravy, a to zejména z hlediska vyšší kvality pohodlí při cestování a běžné dosahování maximálních možných rychlostí až do rychlosti 160 km/h. Použije se nový typ konstrukce kolejového svršku s pružným upevněním, cestující ocení citelně klidnější jízdu vlaků a občané, kteří bydlí v okolí trati, budou méně obtěžováni hlukem od dráhy.

V železniční stanici Úvaly a na zastávce Praha-Klánovice se postaví nástupiště, která umožní bezbariérový nástup do nízkopodlažních vozů. Na zastávce v Klánovicích vznikne nový podchod pro cestující. Ve stanici Úvaly bude zrušen stávající nevyhovující podchod u železničního přejezdu. Nahradí ho nový, který bude přímo navazovat na budoucí 1. nástupiště pro vlaky ve směru na Kolín. Instaluje se nové zabezpečovací zařízení, což přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Realizace stavby bude probíhat postupně za omezeného, případně přerušeného železničního provozu v navrhovaných jednotlivých výlukách po dobu výstavby.

Modernizaci za 1,36 miliardy korun realizuje společnost Viamont DSP. Stavba je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 83,2 %. Finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Práce na více než desetikilometrovém úseku začaly již v závěru loňského roku a jsou plánovány na 30 měsíců. Dokončeny by tedy měly být nejpozději do poloviny roku 2016.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC