Den bezpečnosti na přejezdech

25.06.2009

Stop nehodám! Evropa pro bezpečnější přejezdy!

Praha, 25. června 2009 - V Evropě se každoročně stane nejméně 600 lidí oběťmi dopravních nehod na železničních přejezdech. Je přitom prokázáno, že v celoevropském měřítku 95% těchto nehod je zaviněno účastníky silničního provozu. Jako apel na nebezpečné a nezodpovědné chování některých řidičů na přejezdech zorganizoval železniční a silniční sektor evropský den s cílem informovat a upozornit, že těmto nehodám lze zabránit dodržováním pravidel silničního provozu a uvědomělým chováním v blízkosti železničních přejezdů.

Evropský den k železničním přejezdům představuje informační a osvětové akce zaměřené na zvýšení bezpečného chování na železničních přejezdech. Spočívá na jednotlivých národních akcích pod společným heslem: "Stop nehodám! Evropa pro bezpečnější železniční přejezdy!" K akci se připojilo i několik zemí mimo Evropu, jako jsou Austrálie, Kanada, Indie a Jižní Afrika.

Projekt zahrnuje silniční sektor, vládní agentury, železniční provozovatele, infrastrukturní manažery a policejní složky z 23 zemí EU, evropská a mezinárodní žel. sdružení (CER, EIM a UIC), Evropské fórum k železničním přejezdům (ELCF), Evropskou radu k dopravní bezpečnosti (ETSC), Evropskou železniční agenturu (ERA) i Evropskou komisi a média.

Ke kampani se připojila také Česká republika, konkrétně Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace, a to osvětovým programem, zaměřeným přímo na řidiče motorových vozidel prostřednictvím autoškol, stanic technické kontroly, autoklubů a registrů řidičů a vozidel. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek k evropskému projektu uvedl: "Každému současnému manažerovi železniční infrastruktury je jasné, že pro železnici i silnici je nejlepším řešením mimoúrovňové křížení. Zároveň je ale zcela jisté, že toto řešení není nikde v Evropě i mimo ni vždy realizovatelné vinou vysokých finančních nároků. Tragická bilance nehod na železničních přejezdech v evropském měřítku tak skutečně zavazuje k širší spolupráci evropských a národních železničních a silničních organizací při osvětové činnosti zaměřené na zvýšení povědomí účastníků silničního provozu o následcích nebezpečného a nezodpovědného chování na přejezdech."

V České republice je 8 296 železničních přejezdů s různým tipem zabezpečení. Je třeba ale zdůraznit, a to je také cílem projektu, který připravila SŽDC, že nehledě na to, jakým způsobem je zabezpečen ten který konkrétní přejezd (výstražný kříž, světelná a zvuková výstraha, případně doplněná závorami) platí na něm vždy stejná pravidla silničního provozu plynoucí ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích.

V kampani SŽDC k evropské akci: "STOP NEHODÁM! Evropa pro bezpečnější přejezdy" byl záměrně zvolen jednoduchý, ale realistický obsah (skutečná fotodokumentace zásahů Hasičské záchranné služby SŽDC při nehodách na železničních přejezdech) a připomenutí základních pravidel (Zákon o dráhách a Zákon o provozu na pozemních komunikacích – §28 a §29 o křížení s pozemními komunikacemi, respektive definice železničního přejezdu a chování účastníka silničního provozu na něm.

Distribuováno bude 5 druhů letáčků s jasným sdělením, např. CHCETE BÝT DALŠÍ OBĚTÍ HAZARDU, SPĚCHU A NEPOZORNOSTI? NEMUSÍTE! DODRŽUJTE PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU! Čtyři letáčky jsou zaměřené vysloveně na motoristy, pátý i na chodce a další účastníky silničního provozu a apeluje tak i na nebezpečné chování při nerespektování základních pravidel.Cílovou skupinou akce jsou zejména řidiči motorových vozidel, jak už současní tak budoucí a letáčky se proto od 25.6. začnou objevovat například na registrech řidičů a vozidel magistrátů, v autoškolách, na stanicích technické kontroly, v autoklubech, atd. Zároveň 24. 6. 2009 SŽDC ve spolupráci s oddělením BESIP Ministerstva dopravy spustí provoz preventivně zaměřených internetových stránek na adrese www.prejezdy.eu.

O projektu

Evropský den k železničním přejezdům je společným závazkem vyplývajícím z podpisu Evropské charty k bezpečnosti silničního provozu. Zavazuje jak silniční, tak železniční sektor k osvětové činnosti vedoucí ke snížení rizikového chování řidičů na železničních přejezdech. Místopředseda a dopravní komisař Evropské komise Antonio Tajani k akci uvedl: “Bezpečnost silničního provozu je prioritní otázkou pro Evropskou komisi. Jsem osobně přesvědčen, že takové iniciativy by měly být podporovány. Jsem si jist, že aktivity – jako je Evropský den k žel. přejezdům – pomohou zlepšit bezpečnost na žel. přejezdech.”

Nehody na žel. přejezdech představují 2% úmrtí na silnicích, ale třetinu všech mimořádných událostí na železnici v rámci Evropy. Charta je iniciativou Evropské unie, s cílem vypracovat konkrétní kroky, vyhodnotit výsledky a snižovat počet dopravních nehod a tragických událostí vzájemnou koordinací metod v dopravní bezpečnosti Evropy, a zároveň přidat Evropský rozměr k jednotlivým nebo kolektivním iniciativám.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC