Vyhodnocení společné bezpečnostní akce SŽDC, Policie ČR a Městské policie

Ve dnech od 8. do 12. srpna 2011 se ve spolupráci s Policií České republiky a Městkou policií hlavního města Prahy uskutečnila bezpečnostní akce, zaměřená na porušování zákazu vstupu do prostoru, který je veřejnosti nepřístupný. Místem akce bylo území železniční stanice Dejvice.

Ke společné akci jsme přistoupili na základě informací o masivním porušování ustanovení § 4a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
s cílem snížit počet osob, které se vystavují možnosti ublížení na zdraví nebo úmrtí.

Potvrdila se častá neukázněnosti cestujících, kteří si přes obvod dráhy pravidelně zkracují cestu
z železniční stanice Praha - Dejvice do stanice metra Hradčanská.

Provedené opatření splnilo účel prevence a bezpečnosti v provozované železniční dopravní cestě.
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že přestupců z řad cestujících po dobu trvání opatření rapidně ubývalo. Z tohoto důvodu byla akce v železniční stanici Praha - Dejvice ukončena a pokračovat v něm opět později, pokud to bude vyžadovat bezpečnostní situace
v této oblasti.

Blokově byly řešeny přestupky přecházení železničního přejezdu při spuštění varovné signalizace nebo závor dle § 125 odst. 1, písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Celkem bylo uděleno 14 blokových pokut na místě.

Zjištěné přestupky spočívající v porušování ustanovení § 4a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách byly neprodleně kontrolujícím orgánem předány správnímu orgánu (Drážní úřad) k zahájení správního řízení. V něm hrozí postih z porušení zákona formou sankce ve výši až 10 tisíc korun celkem 44 neukázněným občanům.

Díky dobré spolupráci s Drážním úřadem, Policií ČR a městskými policiemi bude SŽDC v těchto cílených akcích i nadále pokračovat. Přesnou lokalitu akce a termín jejího konání ze strategických důvodů neuvádíme.

Termín Policie ČR   Městská policie hl. m. Prahy  
  Do správního řízení Blokově Do správního řízení Blokově
8. 8. 2011 600 - 900 20 2 9 1
8. 8. 2011 1500 - 1600 0 0 0 0
9. 8. 2011 600 - 900 1 0 5 0
9. 8. 2011 1500 - 1630 0 0 3 0
10. 8. 2011 600 - 900 0 0 2 3
11. 8. 2011 600 - 900 0 0 1 4
12. 8. 2011 600 - 900 0 3 3 1
Celkem 21 5 23 9

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC