Rekonstrukce železniční stanice Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení dokončena

11.02.2011

 

Bojkovice, 11. února 2011 – Slavnostně ukončena dnes byla další významná stavba zrealizovaná v rámci projektu rekonstrukce vedlejších tratí. Dokončená rekonstrukce železniční stanice Bojkovice ve Zlínském kraji je důležitou etapou postupné rekonstrukce celého traťového úseku, u kterého se předpokládá v cílovém stavu dálkové řízení železničního provozu. Investorem akce byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku byla provedena přeložka nevhodně umístěného slavičínského zhlaví ve směru k výpravní budově. Tím došlo také k přesunutí železničního přejezdu ze stávající polohy do zhlaví stanice. Byla také postavena nová technologická budova pro zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá zařízení.

Cestující veřejnost se dočkala moderního oboustranného nástupiště délky 233 metrů mezi kolejí číslo 1, 1a -3 a nového vnějšího nástupiště u koleje číslo 5 (délka 70 metrů). Výška nástupiště je 550 milimetrů nad temenem kolejnice pro snazší nástup a výstup. Cestující se zhoršenou pohyblivostí mají k dispozici přístup z rekonstruované plochy před výpravní budovou na nástupiště u koleje číslo 5 přes šikmou rampu opatřenou ochranným zábradlím.

Dokončená rekonstrukce splňuje podmínky evropské interoperability. Ta je jedním z předpokladů fungování integrovaného transevropského železničního systému. Interoperabilitou se rozumí schopnost tohoto systému umožňovat bezpečný a nepřerušovaný pohyb vlaků různých dopravců, které splňují základní parametry stanovené pro tyto vybrané tratě. „Interoperabilita sestává z řady technických a zákonných zásahů, které slaďují různé národní železniční systémy dohromady a vytváří tak otevřenou a integrovanou evropskou železniční síť,“ uvedl při dnešní slavnostní příležitostí Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC.

Realizace této stavby také výrazně zvýšila zabezpečení drážního provozu. V Bojkovicích je nově instalováno staniční zabezpečovací zařízení 3. (nejvyšší) kategorie elektronického typu s ovládáním z jednotného ovládacího pracoviště (JOP) s přípravou na dálkové ovládání. Železniční stanice a zastávky jsou vybaveny novým rozhlasovým zařízením pro informování cestujících včetně zařízení automatického hlášení. Ostrovní nástupiště je navíc vybaveno hlasovými majáčky pro snadnější orientaci nevidomých a slabozrakých spoluobčanů.

Stavba je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady představují částku 243 945 000,- Kč bez DPH (292 734 000,- Kč s DPH). Projekt „Rekonstrukce železniční stanice Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení“ je spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek z Fondu soudržnosti může být až 85 % způsobilých výdajů stavby, tedy 188 809 650,- Kč.

 

Základní informace  
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zahájení stavby: 15. 12. 2009
Ukončení stavby: 15. 2. 2011
Financování: Státní fond dopravní infrastruktury
Spolufinancování EU: Operační program Doprava – Fond soudržnosti
Zhotovitel: Sdružení SBT + SIGNALBAU – žst. Bojkovice“ složené z firem Subterra a.s. a Signalbau a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané technické údaje  
železniční svršek: 1 517 m
výhybky: 5 ks
přejezdová konstrukce + přechod: 15 m
nástupištní hrany: 453 m
rekonstrukce propustků: 1 ks
technologická budova: 212 m2
kabelovod: 123 m
nástupiště: 233 m
výhybky vybavené EOV: 8 ks
předtápěcí stojany (3 kV DC): 2 ks
osvětlovací stožáry: 28 ks
osvětlovací stožár parkový: 19 ks
kabely nízkého napětí: 4 500 m
trafostanice 22 kV: 1 ks
traťový kabel (přeložky): 1 097 m
místní kabelizace: 3290 m
rozhlas pro cestující: 1 stanice
sdělovací zařízení: 1 ks
dispečerská řídící technika: 1 ks
zabezpečovací zařízení 3. kategorie: 1 ks
přejezdové zabezpečovací zařízení: 3 ks

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC