Slavnostní zahájení rekonstrukce železniční stanice Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení

17.06.2010

Bojkovice, 17. 6. 2010 – Dnes byla symbolickým poklepáním na kolejnici oficiálně zahájena rekonstrukce stávajícího kolejiště v žst. Bojkovice včetně návazné rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Stanice Bojkovice leží na železniční trati číslo 341, v úseku mezi Starým Městem u Uherského Hradiště s Vlárským průsmykem ve Zlínském kraji.

Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího kolejiště v žst. Bojkovice a návazné rekonstrukce technologických zařízení. „Stavba, kterou spolufinancuje Evropská unie z Operačního programu Doprava, představuje rekonstrukci železničního svršku a spodku na slavičínském zhlaví stanice, včetně podstatné části staničních kolejí. Rekonstrukce železničního spodku a svršku řeší přeložení stávajícího směrově nevhodně umístěného slavičínského zhlaví ve směru k výpravní budově, čímž dojde k přesunutí úrovňového přejezdu ze stávající polohy do zhlaví stanice. Všechna instalovaná technologická zařízení budou připravena pro možnost jejich následného dálkového ovládání v některé z navazujících staveb,“ popsal stavbu Jiří Mlynář, ředitel Stavební správy Olomouc ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dále dojde k vybudování oboustranného nástupiště mezi kolejemi číslo 1 a 3 a zároveň i jednostranného nástupiště u koleje číslo 5. Součástí stavební části je i realizace nového objektu pro technologická zařízení a dopravní kancelář. Z technologického hlediska stavba obsahuje modernizaci stávajícího staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a dále nezbytné úpravy v oblasti silnoproudu včetně zřízení nové elektrické přípojky a trafostanice. Všechna technologická zařízení budou rovněž umožňovat fungování integrovaného transevropského železničního systému (interoperabilita).

Rekonstrukci žst. Bojkovice lze charakterizovat po stránce směrového a výškového řešení jako úsek složitý. Stavební práce budou probíhat ve velmi husté průmyslové, dopravní a obytné zástavbě.
„Věřím, že i přes tyto náročné okolnosti, které budou mít vliv i na běžný život v našem městě, nakonec moderní železniční stanice přinese požadovaný efekt. Město Bojkovice se bude snažit vycházet maximálně vstříc celé stavbě“, slíbila místostarostka města Květoslava Ogrodníková.

Zhotovitelem stavby je „Sdružení SBT + SIGNALBAU – žst. Bojkovice“, jehož členy jsou S u b t e r r a a.s. ( vedoucí účastník sdružení ) a SIGNALBAU a.s. Projektantem stavby je MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. „Společnost Subterra se touto stavbou vrací do oblasti působnosti Správy dopravní cesty Zlín, kde dříve realizovala mimořádně velké koridorové stavby. Jsem proto rád, že se po letech opět můžeme podílet na modernizaci další části moravské železnice,“ řekl Antonín Formánek, ředitel divize 3 společnosti Subterra, která stavbu jako vedoucí účastník sdružení řídí.

Stavba „Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení“ je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava. Celkové náklady na rekonstrukci jsou plánovány na 243 945 000,- Kč bez DPH. Příspěvek z Fondu soudržnosti se předpokládá ve výši 188 809 650,- Kč, což činí 85,00 % způsobilých výdajů projektu. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Základní údaje o stavbě  
Název stavby Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc
Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Dodavatel "Sdružení SBT + SIGNALBAU - žst. Bojkovice" složené z firem Subterra a.s. (vedoucí účastník) a SIGNALBAU a.s. (účastník sdružení)
Doba realizace 15. 12. 2009 - 15. 11. 2011
Umístění železniční trať č. 341, Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk v km 127,635 - 132,440 (včetně Bojkovice město); Zlínský kraj, katastrální území Bojkovice a Záhorovice

 

Další informace:
Ing. Karel Janků
náměstek ředitele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa Olomouc
Tel.: 606 780 185
E-mail: janku@szdc.cz
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC