První etapa rekonstrukce železničního uzlu Břeclav dokončena

20.05.2010

Uzel Břeclav - 1. etapa dokončena

Židlochovice/Břeclav, 20. května 2010 – Slavnostně ukončena dnes byla první část náročné rekonstrukce železničního uzlu Břeclav. Ten je pro železniční síť České republiky strategicky důležitý, protože jím prochází I. a II. tranzitní železniční koridor. Zároveň se jedná o hraniční přechodovou stanici do Rakouska a na Slovensko. Investorem projektu „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, I. stavba“, byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace.


Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: "Železniční uzel Břeclav spojuje hned pět středoevropských metropolí – Berlín, Prahu, Bratislavu, Vídeň a Varšavu. Nyní je Břeclav propojená s již dříve dokončenými stavbami, a to: Břeclav – státní hranice s Rakouskem, Břeclav – státní hranice se Slovenskem, Břeclav – Vranovice a Břeclav – Hodonín. Podařilo se také zrychlit průjezd vlaků Břeclaví v oblasti přednádraží a severního zhlaví z původních 80 až na 130 kilometrů v hodině.“

Kromě zvýšení rychlosti je zajištěna prostorová průchodnost podle evropské normy UIC-GC a přechodnost traťové třídy D4 (nápravový tlak 22,5 t). Odpovídajícího komfortu se dočkali také cestující. V železniční stanici Břeclav byla tři nástupiště rekonstruována a čtyři nově vybudována, všechna s výškou nástupištní hrany 550 milimetrů nad temenem kolejnice pro pohodlnější nástup a výstup. Zcela nové je ostrovní nástupiště místo koleje číslo 12 a jazykové nástupiště v místě koleje číslo 9. Ostrovní nástupiště mezi kolejemi číslo 2 a 6 bylo rozšířeno. „Přístup na nástupiště umožňuje zrekonstruovaný a prodloužený podchod, samozřejmostí jsou také výtahy a nechybí ani moderní informační a navigační systém,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Modernizací prošlo také celé jižní zhlaví stanice včetně pětikolejného mostu přes řeku Dyji v kilometru 82,467. (Rekonstrukce středního zhlaví proběhne v rámci následné etapy, tj. 2. etapy rekonstrukce.)

Investiční náklady na realizaci byly 2,419 mld. korun, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje cca 1,9 miliardy korun. Žádost o poskytnutí dotace byla Ministerstvem dopravy ČR schválena v srpnu 2008 a nyní probíhá schvalovací proces na úrovni Evropské komise.

Zhotovitelem stavby je Sdružení „Břeclavský uzel“, jehož členy jsou akciové společnosti OHL ŽS (vedoucí účastník sdružení), Skanska a EUROVIA CS. Stavba byla zahájena 10. října 2007 a dokončena v dubnu 2010.

 

Základní údaje  
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel: Sdružení „Břeclavský uzel“, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení), Skanska a.s. a EUROVIA CS, a.s.
Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Zahájení stavby: 10/2007
Ukončení stavby: 04/2010


 

Kapacitní údaje stavby  
Železniční svršek  
- rekonstrukce novým svrškem UIC60 17 312 m
- rekonstrukce novým svrškem S49 2 117 m
Výhybky  
- počet nových výhybek UIC60 36
- počet nových výhybek S49 13
- počet regenerovaných výhybek 9
Délka rekonstruovaných a nových nástupištních hran 3 236 m
Rekonstrukce železničních mostů 4
Rekonstrukce podchodů 1
Rekonstrukce propustků 4
Nové trafostanice 
Rekonstrukce rozvoden 1
Elektrická předtápěcí zařízení - stojany  10 
Nové rozvody 22 kV 2 200 m 
Nové rozvody nízké napětí 15 500 m 
Trakční vedení  
- nové  41,7 km 
- rekonstrukce  37,7 km
Sdělovací zařízení  
- kabelové trasy - volné  4 648 m 
- kabelové trasy v kabelovodu 1 600 m 
- rozhlasová ústředna 
Zabezpečovací zařízení  
- úpravy stávajícího reléového zabezpečovacího zařízení  54 
- úpravy stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení 3,35 km 

 

Další informace:

Ing. Karel Janků
Správa Železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa Olomouc SŽDC, státní organizace
Tel. 606 780 184, e-mail: janku@ssolc.szdc.cz

Bc. Pavel Halla
Správa Železniční dopravní cesty, státní organizace
tiskový mluvčí SŽDC, státní organizace
Tel.: 602 665 850, e-mail: halla@szdc.cz

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC