Dokončení rekonstrukce železničního uzlu Břeclav se blíží

25.01.2012

Brno, 25. ledna 2012 – I přes omezení finančních prostředků na rekonstrukce dopravní infrastruktury České republiky se státní organizaci Správa železniční dopravní cesty daří díky snižování nákladů připravovat nové projekty k realizaci důležitých staveb. Dokladem toho je i právě dokončený projekt stavby „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba“. Právě železniční stanice Břeclav je jedním z nejvýznamnějších železničních uzlů mezinárodního významu, spojující Českou republiku s Rakouskem a Slovenskem.

Železniční stanice Břeclav je z pohledu mezinárodní i vnitrostátní železniční dopravy jedním z vůbec nejdůležitějších dopravních uzlů spojujícím I. tranzitní železniční koridor (TŽK) Děčín – Břeclav a II. TŽK Břeclav – Petrovice. Zhotovitel projektové dokumentace je společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. Náklady na projektovou dokumentaci představují částku 32 554 000 Kč.

V současné době projíždí železniční stanicí Břeclav denně 293 vlaků osobní a 403 vlaků nákladní dopravy. Z hlediska importu
a exportu České republiky projíždí železniční stanicí 25 % železniční nákladní dopravy. Projekt stavby navazuje na již zrealizovanou stavbu „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba“ a řeší kompletní rekonstrukci středního zhlaví stanice a navazujících profesí. Bude zrekonstruováno 6360 metrů železničního svršku, 67 výhybek s elektrickým ohřevem výměn a 22 kilometrů trakčního vedení. Dále tyto práce vyvolají potřebu rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, ale i silnoproudých rozvodů
a technologie, mostních a pozemní objektů.

Především rekonstrukce technologie zabezpečovacího zařízení bude velmi komplikovaná a časově náročná, protože bude třeba přezkoušet všech 3353 možných vlakových a 1700 posunových cest.

Vlastní realizace stavby bude probíhat v období od srpna 2012 do září 2014. Předpokládané náklady na realizaci stavby před veřejnou soutěží jsou cca 1 miliarda Kč. Stavba je navržena v rámci Operačního programu Doprava ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti.
 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC