Druhá část rekonstrukce stanice Břeclav umožní plynulý provoz v tomto významném železničním uzlu

06.03.2013

Břeclav, 7. března 2013 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila druhou etapu rekonstrukce železničního uzlu Břeclav. Akce navazuje na již dokončenou první stavbu, která mimo jiné zahrnovala modernizaci nástupišť ve stanici. V obou případech přispěla na financování prací Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

 

 

Uzel Břeclav má na české železnici mimořádné postavení, protože se v něm sbíhá 1. a 2. tranzitní koridor a je současně pohraniční přechodovou stanicí do Rakouska a na Slovensko. V současné době je již dokončená modernizace navazujících úseků obou koridorů, v rámci akce s názvem Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba se také uskutečnila rekonstrukce osobní části stanice, dále jižní a severní části a také přednádraží.

Současná rekonstrukce zahrnuje úpravu kolejí a výhybek ve střední části stanice, tedy tzv. středního zhlaví. Jejím účelem je zrychlení průjezdu vlaků ve směru Vídeň – Brno a Vídeň – Přerov; do odbočky budou moci vlaky vjíždět rychlostí 80 až 100 km/h, v přímém směru pojedou stejně rychle jako na již dokončených úsecích. Dále se zvýší bezpečnost a spolehlivost provozu a zkvalitní služby v osobní i nákladní dopravě. Použití bezstykových kolejí se navíc projeví mnohem klidnější jízdou vlaků, a tím i vyšším komfortem pro cestující. Rekonstrukce se dotkne trakčního vedení, zařízení silnoproudé elektrotechniky a zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Na rekonstruovaném úseku o délce přibližně 1,2 kilometru se zásadně změní celková konfigurace kolejiště. „Současný stav neumožňuje kvůli bezpečnosti provozu jízdu vyšší než čtyřicetikilometrovou rychlostí. To znehodnocuje výhody modernizace sousedních úseků, po kterých mohou vlaky v současné době jezdit až 130 km/h,“ uvedl náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro modernizaci dráhy Petr Šlegr.

Zmíněný nedostatek vyřeší kromě změny polohy kolejí a výhybek také instalace elektronického zabezpečovacího zařízení v celé stanici. Na moderní zabezpečovací zařízení třetí generace se připojí i přilehlé traťové úseky. „Systém je nastaven tak, že
v budoucnu bude možno ovládat provoz v celé stanici dálkově z dispečerského pracoviště v Přerově
,“ dodal Petr Šlegr.

Celkem položí stavbaři více než pět kilometrů nových kolejí, které spojí 67 výhybek s elektrickým ohřevem. V rámci rekonstrukce bude instalováno nové trakční vedení všech kolejí středního zhlaví, které propojuje již zrekonstruované osobní nádraží a přednádraží. Jeho celková délka přesáhne 18 kilometrů.

Název stavby Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Brno s.r.o.
Zhotovitel Sdružení technologie žst. Břeclav, složené z firem Elektrizace železnic Praha a.s. a AŽD Praha s.r.o.
Začátek a konec stavby km 83,430 – km 84,635
Rychlost 160 km/h pro naklápěcí soupravy
Nové trakční vedení 18,4 km
Elektronické zab. zařízení 1 ks se 188 výhybkami
Termín zahájení Říjen 2012
Termín dokončení Prosinec 2014
Celkové náklady stavby 1 180 084 000 Kč
Vlastní investice (bez DPH) 873 286 108 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC