Slavnostní ukončení modernizace trati České Budějovice – Nemanice

06.03.2014

České Budějovice, 5. března 2014 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) společně se zhotoviteli slavnostně ukončila výstavu další významné stavby v rámci modernizace evropské železniční sítě s názvem „Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I“. Projekt, jehož realizace trvala tři roky, je součástí IV. železničního tranzitního koridoru na trati České Velenice - České Budějovice - Plzeň. Délka rekonstruovaného úseku je 2,62 km.

 

 

Z mezinárodního hlediska je stavba "Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I" součástí sítě nadnárodních železničních magistrál podle mezinárodních Dohod AGTC a AGC. Z hlediska vnitrostátního je úsek součástí IV. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek tratí z Děčína st. hranice přes Prahu a České Budějovice do Horního Dvořiště státní hranice. Železniční stanice České Budějovice tvoří centrální bod železniční sítě Jihočeského kraje s vazbami jak do vnitrozemí k sousedním střediskům osídlení regionálního významu, tak do sousedního Rakouska. „Výsledkem modernizace je zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti provozu. Ke zvýšení bezpečnosti provozu došlo zejména vybudováním nových a úpravou stávajících zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a zrušením nebo úpravou úrovňových silničních přejezdů. Rekonstrukcí nástupišť a zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se zároveň zvýšila i samotná kvalita přepravy cestujících“, uvedl generální ředitel SŽDC Ing. Jiří Kolář.

Stavba "Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I" zahrnovala také rekonstrukci železniční stanice České Budějovice. Rekonstrukcí prošla také zastávka České Budějovice severní zastávka. Cestující se mohou těšit na nové bezbariérové přístupy včetně výtahů a nástupišť ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější výstup a nástup. Nechybí ani nové informační a navigační systémy. Nejvýznamnější změnou na traťovém úseku České Budějovice - Nemanice (mimo) je zejména zdvoukolejnění úseku přes nadjezdy ulic Skuherského a Pekárenská.

Kolejové uspořádání severního zhlaví osobního nádraží železniční České Budějovice umožnilo v hlavních kolejích ve směru staničení od km 213,280 do km 213,945 zvýšit traťovou rychlost na 100 km/h (v opačném směru je v tomto úseku uvažována traťová rychlost 60 km/h). Úsek km 213,945 – km 214,787 má traťovou rychlost 120 km/h. Od km 214,787 do km 215,900 je ve vazbě na výhledové řešení úseku Nemanice – Ševětín navržena traťová rychlost až 140 km/h. V celé délce umožňují modernizované koleje prostorovou průchodnost Z-GC a třídu zatížení D4 UIC.

Stavbu v rámci Operačního programu Doprava financoval Státní fond dopravní infrastruktury. Projekt „Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I“ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Příspěvek EU na tuto stavbu může činit až 71,20 %.

 

Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Náklady na výstavbu 713 444 852,22 Kč
Termín zahájení únor 2011
Termín dokončení leden 2014

 

Technické údaje  
Délka rekonstruovaného úseku 2,62 km
Zřízení koleje UIC 60 5,12 km
Zřízení koleje S 49 0,12 km
Rekonstruované železniční mosty 12 ks
Rekonstruované železniční přejezdy 2 ks
Realizované přejezdové zabezpečovací zařízení 2 ks
Rekonstrukce podchodů pro pěší 3 ks
Nové výhybky celkem 25 ks
Realizace elektrického ohřevu výhybek 24 ks
Trakční vedení v délce 20 km
Protihlukové stěny 1,31 km
Individuální protihluková opatření 21 objektů

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC