Rekonstrukce stanice Bylnice zlepšila parametry osobní dopravy

21.06.2013

Brumov-Bylnice, 21. června – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila akci s názvem Rekonstrukce žst. Bylnice – I. stavba. Jejím cílem byla úprava podstatné části kolejiště železniční stanice Bylnice, která se nachází na tratích Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk a Bylnice – Horní Lideč. Tím se podařilo odstranit nepříznivý stav železničního svršku, zároveň se zlepšily jízdní parametry kolejí.

 

 

Provedení rekonstrukce bylo nutné vzhledem k technickému stavu zařízení a současně ve vztahu k ostatním navrhovaným objektům stavby. Vycházelo z potřeb železničního dopravního provozu, kde je výrazně dominantní osobní doprava. Realizace stavby zajistila vyšší kvalitativní technické parametry trati.

Během více než rok trvajících prací se v Bylnici zrekonstruovaly koleje č. 1, 2 a 4, současně se upravilo směrové napojení do kolejí č. 3 a 4a (nové číslování). Vybudováním nových nástupišť – poloostrovního a vnějšího – a zajištěním bezbariérového přístupu a instalací orientačního systému se dosáhlo zlepšení komfortu pro cestující. K jejich pohodlí přispívá také nový přístřešek a lavičky.

Stavba dále zahrnovala výstavbu nové osvětlovací soustavy venkovních prostranství stanice a nástupišť, montáž elektrického ohřevu výhybek a rekonstrukce kabelových rozvodů a také odvodnění. V rámci stavby se provedla výměna stávajícího elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení novým elektronickým zařízením 3. kategorie se současným zrušením obsluhy na stavědlech.

Postavila se nová technologická budova s dopravní kanceláří a sociálním zázemím pro obsluhu. Její součástí jsou rovněž čekárna a sociální zázemí pro cestující a pro prodej jízdenek. Většinu prostor budovy však zabírají technologie – sdělovací a zabezpečovací zařízení a silnoproudá technologie (trafostanice, rozvodna nízkého napětí, náhradní zdroj).

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Maximální částka poskytnutá Evropskou unií činí 161 008 143 Kč, což je 84,38 % celkových způsobilých nákladů. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury, na realizaci podstatným způsobem přispěl také Zlínský kraj.

 

Název stavby Rekonstrukce žst. Bylnice – I. stavba
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel Sdružení Vlára 2012, složené z firem SIGNALBAU, a.s. (vedoucí účastník) a TOMI-REMONT, a.s.
Začátek stavby 2/2012
Ukončení stavby 6/2013
Celkové investiční náklady 214 164 000 Kč
Vlastní investice (bez DPH) 184 000 000 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC