Rekonstrukce železniční stanice Bylnice zahájena

26.04.2012

Bylnice, 26. dubna 2012 – Slavnostního zahájení se dnes dočkal další významný projekt spolufinancovaný z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, a to „Rekonstrukce žst. Bylnice – I. stavba.“ Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

 

 

Předmětem stavby je rekonstrukce podstatné části kolejiště železniční stanice Bylnice. Rekonstrukcí kolejiště se výrazně zlepší jízdní parametry kolejí. V rámci první stavby budou rekonstruovány koleje číslo 1, 2 a 4 a směrové a výškové navázání do kolejí číslo 3 a 4a (podle nového číslování). Náměstek GŘ SŽDC pro provoz dráhy Ing. Bohuslav Navrátil při dnešní slavnostní příležitosti za SŽDC uvedl:

„Zlepšení komfortu cestujících bude dosaženo vybudováním nových nástupišť se zajištěním bezbariérového přístupu včetně orientačního systému. Stanice bude mít nové osvětlení venkovních prostranství a nástupišť, výhybky budou vybaveny elektrických ohřevem výměn. Tím dojde k zvýšení provozní spolehlivosti železniční infrastruktury zejména v zimním období.“

Pro umístění nových zabezpečovacích a sdělovacích zařízení zvyšujících bezpečnost provozu a pro trafostanici, rozvodnu nízkého napětí a záložní zdroj bude vystavěna nová technologická budova. V ní vznikne také nová dopravní kancelář. Ovládání a diagnostika osvětlení, elektrických ohřevů výměn a dalších technologických zařízení instalovaných ve stanici bude prováděno pomocí nově budovaného systému dálkové diagnostiky. Bude také vybudován nový anténní stožár k technologii traťového rádiového systému (TRS). Zařízení TRS bude umístěno ve sdělovací místnosti, záznamové zařízení (ReDat) v dopravní kanceláři.

V rámci stavby se počítá s výměnou stávajícího elektromechanického staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) se závislými stavědly za nové SZZ 3. (nejvyšší) kategorie elektronického typu bez nutnosti lidské obsluhy. Tím dojde k výraznému snížení vlivu chybovosti lidského faktoru.

Zhotovitelem stavby je „Sdružení Vlára 2012“, jehož vedoucím je společnost SIGNALBAU, a.s. a členem sdružení společnost TOMI-REMONT, a.s. Projektantem stavby byla společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby činí 214 163 949 Kč, příspěvek EU představuje v maximální výši částku 161 008 143 Kč, což představuje 85 % způsobilých výdajů projektu.

 

Vybraná data  
Termín zahájení stavby 2/2012
Termín ukončení stavby 11/2012
Kolej s pružným upevněním 1 700 m
Výhybky 9 ks
Přeložky kabelových tras 2 970 m
Rekonstrukce zabezpečení železničních přejezdů 4 ks
Elektrické ohřevy výměn 8 ks
Nové nástupiště celkem 223 metrů

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC