Část kolejiště ve stanici Česká Třebová prošla rekonstrukcí

13.04.2016

Česká Třebová, 13. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala železniční svršek a přilehlé výhybky tzv. čtvrtého svazku směrové skupiny nákladního nádraží v železniční stanici Česká Třebová. Projekt se podílel na naplnění globálního cíle prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T.

 

 

Součástí projektu byla úprava železničního spodku a svršku v oblasti kolejových brzd a v kolejových rozvětveních, dále rekonstrukce kolejových brzd na směrových kolejích. Došlo rovněž k úpravám zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, rozvodů vzduchotechniky a místní kabelizace. Rekonstrukcí prošla i trafostanice, trakční vedení a osvětlení směrových kolejí. Stavbaři také instalovali nový systém elektrického ohřevu výhybek a doplnili systém dálkové diagnostiky.

„Česká Třebová tvoří důležitý železniční uzel na jedné z nejvytíženějších tratí v České republice: Praha – Kolín – Česká Třebová. Hlavním cílem rekonstrukce směrových kolejí bylo zvýšení propustnosti stanice a zajištění větší provozní spolehlivosti kolejiště a bezpečnosti provozu,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Výměnou stávajících pneumatických kolejových brzd za moderní hydraulické se snížily provozní i energetické náklady. Nové brzdy na 4. svazku jsou zárodkem modernizace celého spádoviště a umožňují začlenění do nového systému KOMPAS pro budoucí zabezpečení spádoviště.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová činily 316 639 211 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 247 509 701 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

 

Název stavby Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Termín zahájení 5/2014
Termín dokončení 12/2015
Celkové náklady stavby 316 639 211 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 247 509 701 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC