V Praze zahájilo provoz nové Centrální dispečerské pracoviště

07.04.2016

Praha, 7. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila výstavbu technologických prostor Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze. Jedná se o projekt vytvářející předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

 

 

Do budoucna budeme řídit všechny hlavní tratě v celé republice jen ze dvou centrálních míst. Moravu už teď ovládáme z Přerova. Centrální dispečerské pracoviště v Praze nám umožní rozšířit v dalších letech síť dálkově řízených úseků na celkem 2 200 kilometrů v celých Čechách, a to nejen na koridorových tratích, ale i vybraných regionálních drahách v okolí Prahy,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Výstavba nového pracoviště řízení provozu byla v areálu na Balabence zahájena v dubnu roku 2014. V prostoru ohraničeném trojicí železničních tratí vyrostla budova s pěti nadzemními podlažími, z nichž tři nejvyšší jsou vyhrazena především pro dopravní dispečerské sály.     

V jednotlivých patrech budovy byly zřízeny kancelářské prostory potřebné pro organizování a řízení železniční dopravy. V budově je umístěno pracoviště dispečerů dopravní cesty, kde se bude centralizovat diagnostika od jednotlivých systémů pro každou řízenou oblast. Další kancelářské prostory byly zřízeny v prostoru technologického patra, kde je umístěna zejména údržba sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a provozních systémů budovy (klimatizace, vzduchotechnika atd.).

Každý dispečerský sál je složen z postů řídícího dispečera, místního dispečera a operátora. V čele sálu jsou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky pro znázornění reliéfů kolejiště řízené oblasti. Podle schváleného harmonogramu bude na konci letošního roku řídit provoz z Balabenky 109 traťových dispečerů a 36 operátorů železniční dopravy, kteří se budou střídat v nepřetržitém pracovním režimu.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T. Realizací stavby bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem CDP Praha činily 365 349 821 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 263 335 604 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost Metrostav a.s.

 

Název stavby CDP Praha
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Metrostav a.s.
Termín zahájení 04/2014
Termín dokončení 04/2016
Celkové náklady stavby 365 349 821 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 263 335 604 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC