SŽDC zavádí centralizovaný systém řízení rizik

09.05.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zavádí na základě rozhodnutí managementu centralizovaný systém řízení rizik. Cílem je analyzovat současná i budoucí rizika působící napříč celou organizací a vhodnými opatřeními aktivně zmenšovat pravděpodobnost výskytu a závažnost jejich možných nežádoucích následků. Tím se zefektivní stávající proces správy a řízení organizace.


Činnost SŽDC je stále intenzivněji ovlivňována řadou faktorů, například rostoucí regulací, rozvojem technologií, globalizací, přírodními katastrofami, klimatickými změnami, podvodným jednáním či terorizmem, které mohou zásadním způsobem ovlivnit její fungování a dosažení stanovených cílů. Vedení státní organizace se proto rozhodlo aktivně čelit možným hrozbám a plnit zodpovědně roli řádného hospodáře.

Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda představuje svou vizi zavést funkční integrovaný systém risk managementu jakožto moderní způsob řízení zaměřený na komplexní identifikaci a ošetření rizik. „Správa železniční dopravní cesty předpokládá, že tato změna, podpořená vhodnou komunikací a vzděláváním zaměstnanců, povede ke zvýšení povědomí o rizicích, podpoří manažerské rozhodování a hlavně přispěje k lepšímu zajištění naplňování strategických cílů organizace,“ říká Jiří Svoboda.

Řízení rizik na SŽDC bylo doposud zajišťováno decentralizovaně se zaměřením na vybrané dílčí oblasti, jako jsou provozní a finanční rizika, rizika v oblasti lidských zdrojů, informačních technologií a kybernetické bezpečnosti či korupce. Od zavedení nového centralizovaného modelu se očekává komplexní pohled na rizika napříč celou organizací včetně všech jejích aktivit a procesů.

V první fázi implementace proběhne nejpozději do konce letošního roku nastavení celkového rámce řízení rizik, metodiky, sjednocení terminologie a organizační zajištění. Samostatná organizační struktura risk managementu v podobě výboru pro řízení rizik, koordinátora rizik, vlastníků a analytiků rizik by měla vytvořit společně s liniovým řízením maticovou strukturu. Poté bude následovat „inventura“ potenciálních rizik, která se mimo již zmíněných oborů se pozornost zaměří i na rizika při dosahování strategických cílů (rozvoj VRT, interoperabilita), na oblast etiky, životního prostředí či ztrátu dobrého jména. Po provedené analýze, ohodnocení a sestavení mapy rizik již bude možné zacílit pozornost na klíčová rizika, stanovit taktiky zvládání, přiřadit odpovědnost konkrétním liniovým manažerům a spustit průběžný proces vyhodnocování, zvládání, monitorování a pravidelného reportování s funkcí včasného varování.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC