SŽDC přechází na centrální způsob nákupu

01.12.2016

Správa železniční dopravní cesty se dlouhodobě zabývá možnostmi efektivních úspor při nákupu komodit nutných pro opravné, udržovací a modernizační práce na české železniční sítě. Nyní přišla s řešením centrálního nákupu materiálu, díky kterému je schopna ušetřit desítky milionů korun ročně.


Při výběrovém řízení na nákup kolejnic, které bylo poprvé zadáno centrálně, se SŽDC podařilo ušetřit téměř 30 % státních finančních prostředků. Jedná se tedy o úsporu bezmála jedné třetiny nákladů oproti období, kdy si nákup materiálu zajišťovala jednotlivá oblastní ředitelství SŽDC samostatně. Po projednání a odsouhlasení správní radou společnosti se nově připravuje i centralizace nákupu sdělovací a zabezpečovací techniky.

„Jedním z důvodů, proč se při centrálním nákupu dokážeme dostat výrazně pod původní katalogové ceny, může být i skutečnost, že způsob centrálního nákupu je výrazně zajímavější pro širší spektrum dodavatelů,“ říká Jiří Svoboda náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy.

Na základě usnesení správní rady se SŽDC začala v poslední době intenzivně věnovat také centralizaci nákupu v oblasti investiční stavební činnosti. Jedná se tedy o materiál a zařízení sloužící k modernizaci železnice. Jako příklad lze uvést pořízení betonových pražců, přičemž při jednání v průběhu zadávacího řízení bylo dosaženo průměrné úspory ve výši až 4 %.

Centrální způsob nákupu jednotlivých komodit není pro SŽDC rozhodně neznámou oblastí. Již od roku 2013 působí v pozici centrálního zadavatele, který zajišťuje nákup zemního plynu a elektrické energie pro 13 organizací podřízených Ministerstvu dopravy. Posledním nákupem těchto komodit pro rok 2017, realizovaným na Českomoravské komoditní burze Kladno, se SŽDC podařilo snížit meziroční náklady celého resortu o 30 milionů korun.


SŽDC je státní organizace, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách. Zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty a správy nádraží. Také přiděluje kapacitu dopravní cesty na celostátní dráze a na regionálních drahách ve vlastnictví České republiky. S téměř 18 000 zaměstnanci patří mezi největší české firmy.
 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC