Český Brod získal pohodlnější přístup na nástupiště

11.09.2015

Český Brod, 12. září 2015 – Správa železniční dopravní cesty dokončila rekonstrukci železniční stanice v Českém Brodě. Největším přínosem projektu je prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu jak od výpravní budovy, tak od severní obytné části města. Slavnostní ceremoniál v prostorách železniční stanice je součástí oslav 170 let železnice Praha – Český Brod a 15 let integrace Černokostelecka.    

 

 

 

„Prodloužení podchodu výrazně usnadnilo život především obyvatelům přilehlé rezidenční čtvrti Škvárovna, jimž se rázem zkrátila cesta na nádraží o dobrých 10 minut. Vyzdvihl bych ale také bezpečnostní přínos stavby, protože díky oboustrannému bezbariérovému přístupu už tu nebude potřeba chodit přes koleje,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Železniční stanice Český Brod leží na důležité koridorové trati z Prahy do České Třebové a disponuje 3 nástupišti: jedním vnějším a dvěma ostrovními s podchodem a schodišti. Před rekonstrukcí bylo vnější nástupiště v nevyhovujícím stavu a k bezbariérovému přístupu na ostrovní nástupiště sloužily úrovňové přechody přes koleje. Zejména však úplně chyběl přímý přístup do železniční stanice ze severní části města.

Stavbaři prodloužili stávající podchod pod kolejištěm do jeho severního předpolí, zrekonstruovali všechna nástupiště, vybudovali výtahy a zajistili tak oboustranný bezbariérový přístup do železniční stanice. Kromě toho také došlo k rozšíření plochy pro přilehlá parkoviště P+R. Součástí projektu byly dále úpravy staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Nový informační hlasový a vizuální systém zobrazuje společně informace o odjezdech vlaků i autobusů. Nejvýznamnější nadzemní stavbou byla úprava zastřešení ostrovních nástupišť do lepšího průjezdného profilu.

Konečné celkové náklady stavby s názvem Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod činily 72 863 000 Kč bez DPH. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, výše příspěvku může dosáhnout až 67 866 836 Kč. Národní financování projektu zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel OHL ŽS
Nová délka vnějšího nástupiště 170 m
Nová délka ostrovních nástupišť 230 m
Termín zahájení 02/2014
Termín dokončení 10/2015
Celkové náklady stavby 72 863 000 Kč bez DPH
Maximální příspěvek EU 67 866 836 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC