Přestavba železniční stanice Český Těšín je v plném proudu

09.12.2014

Český Těšín, 5. prosince 2014 – Železniční stanice v Českém Těšíně prochází již přibližně rok celkovou rekonstrukcí. Právě zde se dnes uskutečnil ředitelský kontrolní den. Investorem stavby v hodnotě přes jednu miliardu korun je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem prací pak sdružení firem Subterra a Metrostav.

 

 

Tato investiční akce navazuje na již dokončenou optimalizaci traťového úseku z Bystřice nad Olší do Českého Těšína. Hlavním cílem projektu je zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících a současně zefektivnění nákladní železniční dopravy. Především v hlavních kolejích těšínského nádraží se uskuteční celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. Výsledkem bude zvýšení rychlosti vlaků na 70 až 120 km/h, v případě souprav s naklápěcí skříní dokonce až na 150 km/h.

Všechna nástupiště budou v normové výšce 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Opraví se také podchod pro cestující, do kterého bude zajištěn bezbariérový přístup celkem třemi výtahy. Ve stanici bude instalován kamerový systém pro usnadnění řízení železniční dopravy, který bude sledovat nástupištní hrany a podchod. Současně dojde k náhradě stávajícího informačního zařízení Pragotron za nové.

Rekonstrukcí projde rovněž trakční vedení, provedou se přeložky a úpravy kabelových vedení a osvětlení, k bezproblémovému provozu i v zimním období přispěje elektrický ohřev výhybek. Moderní zabezpečovací zařízení získá nejen důležitý železniční uzel, ale také navazující traťové úseky do Louk nad Olší a do Albrechtic u Českého Těšína. V budoucnu se počítá s jeho napojením na dálkové ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.

V letošním roce se uskutečnily stavební práce především v kolejišti stanice ve směru na Třinec. Šlo zejména o rekonstrukci železničního svršku a spodku a také trakčního vedení, dále se nainstalovalo provizorní zabezpečovací zařízení. Kromě toho probíhá výstavba nové technologické budovy, stavebními úpravami prochází také trafostanice.

Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2007–2013. Míra spolufinancování EU může dosahovat maximálně 78,96 % ze způsobilých nákladů stavby. Financování zbývajících nákladů zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel sdružení firem Subterra a.s. (vedoucí účastník) a Metrostav a.s. (účastník sdružení)
Začátek a konec stavby km 317,296 –  km 325,621
Rychlost pro klasické soupravy 70–120 km/h
Rychlost pro naklápěcí soupravy 70–150 km/h
Protihlukové stěny 1 651 m
Termín zahájení 12/2013
Termín ukončení 7/2016
Celkové náklady stavby 1 247 078 038 Kč (bez DPH)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC