Stavbaři se přesunuli do Českého Těšína

10.03.2014

Český Těšín, 10. března 2014 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila celkovou rekonstrukci stanice Český Těšín. Investice v hodnotě přes jednu miliardu korun navazuje na nedávno dokončenou optimalizaci trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, jejíž je druhou částí. 

 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících a současně zefektivnění nákladní železniční dopravy. Především v hlavních kolejích těšínského nádraží se uskuteční celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. Opraví se také podchod pro cestující, do kterého bude zajištěn bezbariérový přístup celkem třemi výtahy. Všechna nástupiště budou v normové výšce 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Ve stanici bude instalován kamerový systém pro usnadnění řízení železniční dopravy, který bude sledovat nástupištní hrany a podchod. Současně dojde k náhradě stávajícího informačního zařízení Pragotron za nové.

Rekonstrukcí projde rovněž trakční vedení, provedou se přeložky a úpravy kabelových vedení a osvětlení, k bezproblémovému provozu i v zimním období přispěje elektrický ohřev výhybek. Součástí stavby bude i vybudování nového objektu trakční měnírny. Moderní zabezpečovací zařízení získá nejen důležitý železniční uzel, ale také navazující traťové úseky do Louk nad Olší a do Albrechtic u Českého Těšína. V budoucnu se počítá s jeho napojením na dálkové ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.

Vítězem veřejné obchodní soutěže na realizaci díla se stalo sdružení firem Subterra a.s. (vedoucí účastník) a Metrostav a.s. (účastník sdružení). Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2007–2013. V letošním roce bude předložena žádost o jeho spolufinancování Evropské komisi. Míra spolufinancování EU může dosahovat maximálně 78,96 % ze způsobilých nákladů stavby, tedy až do výše 943 134 466 Kč. Financování zbývajících nákladů zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín
Investor Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel sdružení firem Subterra a.s. (vedoucí účastník) a Metrostav a.s. (účastník sdružení)
Začátek a konec stavby km 317,296 – km 325,621
Rychlost pro klasické soupravy 70–120 km/h
Rychlost pro naklápěcí soupravy 70–150 km/h
Protihlukové stěny  1 651 m
Termín zahájení 12/2013
Termín ukončení 7/2016
Náklady na realizaci stavby (bez DPH) 1 024 210 000 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC