Správa železniční dopravní cesty již brzy zahájí přestavbu železniční stanice Český Těšín

23.12.2013

Praha, 23. prosince 2013 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala zhotovitele rekonstrukce železniční stanice Český Těšín. Stalo se jím „Sdružení MTS + SBT – žst. Český Těšín“ tvořené společnostmi Subterra (vedoucí účastník) a Metrostav (účastník). Ve veřejné obchodní soutěži uspělo s nabídkovou cenou 1,024 miliardy korun. 

 

 

Rekonstrukce se uskuteční v rámci stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. část – žst. Český Těšín. Jak už napovídá její název, naváže na právě dokončenou optimalizaci traťového úseku Bystřice nad Olší – Český Těšín. Především v hlavních kolejích těšínského nádraží se uskuteční celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. Opraví se také podchod pro cestující, do kterého bude zajištěn bezbariérový přístup výtahy. Všechna nástupiště budou v normové výšce 550 milimetrů na temenem kolejnice. Rekonstrukcí projde rovněž trakční vedení, provedou se přeložky a úpravy kabelových vedení a osvětlení, k bezproblémovému provozu i v zimním období přispěje elektrický ohřev výhybek. 

Moderní zabezpečovací zařízení získá nejen důležitý železniční uzel, ala také navazující traťové úseky do Louk nad Olší a do Albrechtic u Českého Těšína. To vše umožní jízdu vlaků až 120 km/h, maximální rychlost pro soupravy s naklápěcí skříní bude 150 km/h. Součástí stavby bude i vybudování nového objektu trakční měnírny.    

Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií, a to z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava v programovém období 2007–2013. Předpokládaný příspěvek EU může dosáhnout částky 943 134 466 Kč, což činí až 78,96 % ze způsobilých nákladů. Zbývající část nákladů bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC