Do Německa budou vlaky uhánět až stošedesátkou

30.10.2014

Cheb, 30. října 2014 – Modernizace 3. tranzitního železničního koridoru pokročila až ke státní hranici s Německem. Přestavbu jeho nejzápadnější části dnes slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty. Tradiční poklepání na kolejnici se uskutečnilo v sále Galerie Kulturního centra Svoboda v Chebu.

 

 

 

Díky optimalizaci budou moci v budoucnu na trati Cheb – státní hranice SRN jezdit klasické soupravy rychlostí 120 km/h, vlaky s naklápěcími skříněmi dokonce 160 km/h. Současná traťová rychlost je přitom 90 km/h, navíc s několika místními omezeními. Cílem stavby je dosáhnout takových technických parametrů, které odpovídají nárokům na tranzitní koridor, především co se týká požadované prostorové průchodnosti vlaků a odpovídající třídy zatížení nákladních vlaků.

„Optimalizace trati přinese zvýšení cestovní rychlosti a kultury i bezpečnosti vlakové dopravy. Její realizací vytvoříme předpoklady pro podstatné navýšení traťové rychlosti. To se naplno projeví až po elektrifikaci trati, která ovšem není součástí tohoto projektu, protože na německé straně zatím chybí trakční vedení. Tuto stavbu tak lze vnímat jako důležitý vklad do budoucna,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V rámci optimalizace budou stavbaři sanovat pražcové podloží a upraví odvodnění, vymění železniční svršek a v mezistaničním jednokolejném úseku vybudují nové zabezpečovací zařízení. To bude schváleno pro příhraniční tratě mezi Německem a Českou republikou. Stavba zahrnuje také úpravy mostů a propustků. V zářezu před železniční stanicí Cheb bude z prostorových důvodů zřízena zárubní zeď z drátokamenné konstrukce.

Na stávající projekt bude navazovat několik dalších staveb. Hned v té následující se počítá právě s elektrifikací celého úseku.

Investorem této stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Na financování se podílí Fond soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 79,5 % ze způsobilých nákladů projektu. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení prací je plánováno na červen příštího roku.

 

Název stavby Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitelé OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s.
Začátek a konec stavby km 140,587 – km 150,540
Traťová rychlost 160 km/h
Termín zahájení 07/2014
Termín dokončení 06/2015
Stavební náklady (bez DPH) 359 316 385 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC