SŽCD představí na veletrhu Czech Raildays nová vozidla

12.06.2017

SŽDC je pravidelným vystavovatelem na ostravském veletrhu drážní techniky Czech Raildays. Letos představí a slavnostně pokřtí zcela nové speciální vozidlo pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení MTW 100.013/7. Správce infrastruktury také symbolicky převezme ucelenou kompaktní diagnostickou jednotku pro defektoskopické měření vad kolejnic DJ NDT. Nedílnou součástí expozice je prezentace Hasičské záchranné služby SŽDC. Při příležitosti konání veletrhu se ráno slavnostně spustí výtahy na ostravském hlavním nádraží.


Speciální vozidlo pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení MTW 100.013/7

MTW 100.013/7 je nové vozidlo speciálně navržené pro údržbu trakčního vedení. V minulosti se vždy upravovaly konstrukce motorových vozů využívaných především pro osobní dopravu. Jedná se o čtyřnápravové vozidlo s hydrodynamickým přenosem výkonu, s motorem o výkonu 520 kW. Na vozidle je instalován nákladní jeřáb s možností připojení pracovního koše, dále zdvihací pracovní plošina, ramena pro manipulaci s trolejovým vodičem a nosným lanem, věží pro kalibraci výšky trolejového vodiče a měřicím sběračem. Vozidlo je specifické svojí délkou (21 400 mm), která je o 2 500 mm větší než standardně vyráběná vozidla řady MTW 100. Navíc má soubor kamer, které zprostředkovávají strojvedoucímu i osádce nejen dokonalý přehled o okolí vozidla, ale i dohled nad stavem a činností mechanizace i měřicího sběrače.

Výrobcem vozidla je společnost Plasser & Theurer. SŽDC podepsala kontrakt s rakouskou společností na dodávku celkem tří vozů v říjnu 2015. Další dva vozy dodají Rakušané na podzim letošního roku.


Diagnostická jednotka DJ NDT

Oproti dosavadní praxi se nejedná o pouhý měřicí vůz, ale po vzoru nejmodernějších světových železnic o ucelenou kompaktní jednotku složenou ze tří vozidel – hnacího vozidla, řídicího vozu a měřicího vozu. Souprava může být řízena z obou čel umístěných na konci hnacího a řídicího vozu. Generálním dodavatelem soupravy je společnost NDCon Logic a.s. ve spolupráci se společností CZ Loko a.s. a dodavatelů technologií, německé společností PLR a společnosti Tvema z Ruska.

Diagnostická jednotka je určena pro nedestruktivní defektoskopické měření vad kolejnic, a to pomocí diagnostických systémů ultrazvukové kontroly kolejnic, vizuální kontroly kolejnicových pásů a systému kontroly kontaktně únavových vad vířivými proudy. Jednotka DJ NDT je schopna měření při rychlosti až 70 km/h, denně je možné proměřit více než 500 km trati. Naměřená data lze vyhodnotit přímo na soupravě, standardně se přenáší do kanceláří SŽDC k dalšímu zpracování.

Souprava vznikla modernizací starších vozů. Hnací vozidlo je přestavěno z původního motorového vozu řady 850, měřicí vůz z původního poštovního vozu řady Postw a řídicí vůz pak z obytného vozu soupravy DS NDT pro defektoskopické měření vad kolejnic. Jednotlivé vozy se důkladně rekonstruovaly, získaly moderní prvky řízení a ovládání. Souprava je 73,79 m dlouhá, dosahuje maximální přepravní rychlosti až 110 km/h, maximální rychlost při měření je 70 km/h a její celková váha činí 150,36 t.


Prezentace drážních hasičů

Nedílnou a velmi oblíbenou částí expozice SŽDC  je stanoviště hasičské záchranné služby. Letos čeká na návštěvníky lanovka z osvětlovacího stožáru a možnost spuštění s jištěním. Drážní hasiči také předvedou nakolejení železničního vozu. Před vstupem do areálu veletrhu bude umístěné tzv. prvovýjezdové vozidlo CAS 20 Scania s možností prohlídky.


Na ostravském hlavním nádraží se rozjedou výtahy

Ostravské hlavní nádraží patřilo k nejvytíženějším stanicím v kraji, které doposud neměly bezbariérový přístup. To se od zítřejšího rána změní a cestujícím začne sloužit všech šest nových výtahů v celkové hodnotě cca 20 milionů korun. V rámci stavby se instalovaly výtahy mezi výpravní budovou, odbavovací halou a ostrovními nástupišti na koridorové části stanice a na tzv. Frýdlantská nástupiště. Původní únorový termín spuštění výtahů se z důvodu neočekávaných a neplánovaných dodatečných prací, které nastaly především v souvislosti s odkrytím konstrukcí, prodloužil do června. Stavbu výtahů realizovala společnost OHL ŽS.

Ve výpravní budově jsou umístěny dva průchozí výtahy o nosnosti 1 000kg/13 osob a vnitřní velikosti kabiny 1,1 x 2,0 m. Jeden spojuje první s druhým nadpodlažím v prostoru u hlavního vstupu do budovy, druhý pak z druhého na třetí v prostoru před vstupy do nadchodu. Na jednotlivých nástupištích jsou čtyři neprůchozí výtahy o nosnosti 630kg/8 osob, velikost kabiny je 1,1 x 1,4 m. Umístěny jsou v prostoru nadchodu mezi schodišti k jednotlivým nástupištím. Poloha výtahů vychází z orientace nástupišť a respektuje stávající konstrukce nadchodů.
 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC