Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“

28.11.2012

Děčín, 28. listopadu 2012 – Dnes byla slavnostně zahájena stavba „Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“. Jedná se o další významnou stavbu, kde je investorem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), a která je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

 

 

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“ navazuje na jedné straně na zrekonstruovaný úsek při stavbě „Průjezd železničním uzlem Děčín“ (2002) a na straně druhé na stavbu „Rekonstrukce mostu v km 2,221 Děčín – Rumburk“ (2005), která v současné době tvoří 16. mostní otvor v km 2,089. Účelem stavby je zajistit bezpečnost železničního provozu a dosáhnout požadovaných technických a provozních parametrů odstraněním stávající nevyhovující provizorní ocelové konstrukce. Ta byla již v roce 1976 osazena na kamennou spodní stavbu z roku 1868, nyní ji nahradí nová ocelová příhradová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou s průběžným kolejovým ložem.

Stavba leží na železniční trati Děčín – Rumburk v traťovém úseku Děčín hl. n. – Jedlová mezi železničními stanicemi Děčín hl. n. a Děčín východ. Mostní objekt se nachází v intravilánu města Děčína a převádí železniční trať přes řeku Labe a její zátopová území při soutoku s řekou Ploučnicí. Pozemkově se stavba nachází na pozemcích ve vlastnictví ČD, a. s., SŽDC, Povodí Labe, s. p., Povodí Ohře, s. p., Ústeckého kraje a Statutárního města Děčín. Stavba zasahuje pozemky v katastrálním území Děčín, Podmokly a Staré Město.

Do konce roku 2012 budou zahájeny přípravné práce pro výrobu ocelové konstrukce mostu, včetně protikorozní ochrany (dokončení duben 2013 a následný převoz do místa montáže). Zároveň bude zřízeno staveniště v blízkosti mostu.

V lednu až březnu 2013 budou provedeny přípravné práce na přístupové cestě k mostním pilířům a montážním plochám. Během dubna až srpna 2013 budou připraveny pomocné podpěrné ocelové konstrukce a dokončeny přípravné práce před nepřetržitou 49denní výlukou železničního provozu. Po dobu výluky bude pro cestující zavedena náhradní autobusová přeprava. Během ní bude snesen železniční svršek na mostě a předpolí, odtěží se štěrkové lože, odstraní kabely a svěsí trakce a následně bude pomocí výsunu a mobilních jeřábů snesena původní ocelová konstrukce.

Dále proběhne sanace pilířů a částí opěr, vrtání mikropilot, betonáž nových úložných prahů opěr a po dalších technologických postupech dojde k uložení nové ocelové mostní konstrukce, které bude kombinací příčných a podélných zásunů jednotlivých mostních polí. Následovat bude zaštěrkování a zřízení nového železničního svršku, dokončení úprav železničního tělesa a podbití do požadované výšky.

Výluka se uskuteční v období od 17. srpna do 4. října 2013. Po jejím ukončení bude zahájen zkušební provoz. Závěrečné práce (mimo most) potrvají do konce listopadu 2013.

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“ je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby jsou 79 882 959 Kč bez DPH, příspěvek EU představuje v maximální výši částku 61 065 142 Kč.

 

Vybraná data nového mostu  
Termín zahájení stavby 10/2012
Termín ukončení stavby 11/2013
Rozpětí hlavních nosníků OK 36,9 m + 56,0 m + 56,0 m
Délka mostu 358,340 m
Výška mostu 15,88 m
Hmotnost nové OK 785 t

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC