Demontáž tak zvané Malé Hrabovky

27.04.2009

Demontáž mostu zvaného Malá Hrabovka v Praze

Praha, 27. dubna 2009 - Ve dnech 8. 5. od 7:00 do 10. 5. 2009 16:00 bude kompletně uzavřena pro silniční provoz ulice Trocnovská, Husitská a křižovatka těchto ulic. Důvodem uzavírky je pokračující realizace stavby Nového spojení, kdy bude provedeno vyjmutí a následná demontáž ocelové nosné konstrukce mostu Malá Hrabovka přes křižovatku ulic Husitská a Trocnovská. Tento most, který na začátku 90. let v místě nahradil legendární most s nohou, sloužil železniční dopravě do prosince 2005, kdy byl v souvislosti s postupující výstavbou Nového spojení ukončen provoz na jednokolejné Hrabovské spojce mezi Pražským hlavním a Masarykovým nádražím.

Tímto jeho využití neskončilo. Po demontáži železničního svršku byla na nosnou konstrukci osazena provizorní silniční mostovka. Most tak dále více než tři roky sloužil pro staveništní dopravu stavby Nového spojení. Nyní však jeho poslání definitivně končí. V první etapě bude pomocí dvou kolových jeřábů vyjmuta vlastní ocelová nosná konstrukce, která bude následně uložena v zařízení staveniště v prostoru bývalého depa Masarykova nádraží. Zde bude dále rozmontována na 9 menších přepravitelných dílců a postupně převezena do místa dočasného uložení. Již při někdejší výrobě mostní konstrukce se počítalo s jejím pozdějším vyjmutím a dalším využitím na jiném místě, proto není svařovaná, ale sešroubovaná z menších dílců, aby bylo umožněno její rozebrání a přesun. V rámci samostatné investiční akce bude tato konstrukce opět sestavena a vložena do vybrané vhodné železniční tratě. Ve druhé etapě budou zdemolovány opěry mostu, opěra směrem k hlavnímu nádraží pouze částečně s následnou úpravou, opěra k Masarykovu nádaží zcela. Na jejím místě vznikne nový chodník.

V současné době probíhá rovněž v rámci stavby Nového spojení oprava bývalého železničního mostu Velká Hrabovka. Tento více než stoletý most překračující vysoko Husitskou ulici sloužil železnici na trati z Prahy hlavního nádraží do Turnova až do konce srpna 2008, kdy byl provoz z této trati převeden na nově vybudované tratě Nového spojení pod vrchem Vítkovem. Jeho další využití bude více než přínosné, protože po dokončení všech jeho úprav bude součástí budované cyklostezky jdoucí právě v trase bývalé železniční tratě z hlavního nádraží na Krejcárek. Po demontáži železničního svršku byly odstraněny nepotřebné chodníkové konzoly a podélníkový rošt. Byly provedeny drobné opravy poškození původní příhradové nosné konstrukce, která byla nově natřena. Na opravenou původní nosnou konstrukci bude osazena nová celoplošná ocelová mostovka šířky 4 m. Sloužit bude zejména pěším a cyklistům, ale konstruována je i na přejezd sanitních vozidel a lehkých strojů pro údržbu. Současně probíhá úprava původních závěrných zdí a říms, do kterých bude osazeno nové zábradlí městského typu a instalace odvodnění nové mostovky.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC