Česko prosazuje koridor E

23.02.2010

Česká republika prosazuje koridor E

Praha, 23. února 2010 – Evropská železniční síť se může v blízké budoucnosti stát plnohodnotným konkurentem mezistátních dálničních tras jejich nahrazením železnicí v místech, kde je silniční síť silně přetížená a svým provozem škodí životnímu prostředí. Je však nezbytně nutné modernizovat hlavní železniční tahy a zejména odstranit překážky na hranicích jednotlivých států. K tomu mimo dalších opatření má přispět i jednotný systém zabezpečovacího zařízení ETCS (European Train Control System).

Generální ředitel státní organizace Správa železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek svolal jednání nejvyšších představitelů železnic koridoru E – manažerů infrastruktury s cílem akcelerovat snahu o vybavení koridoru E systémem ETCS a podepsat společnou deklaraci, potvrzující koordinovaný přístup. Dne 10. února se v moravském Zaječí sešli představitelé DB Netz (Německo), ŽSR (Slovensko), ÖBB (Rakousko), MÁV (Maďarsko), CFR SA (Rumunsko) a pozvání přijal i koridorový koordinátor Evropské komise pan Karl Vinck, který stál u podpisu prvního memoranda v roce 2005 a zástupce mezinárodní železniční organizace CER pan Libor Lochman.

V mnoha dokumentech Evropské komise se objevuje záměr přesunout až 20% nákladní dopravy ze silnic na železnici, zejména při transportu na střední a dlouhé vzdálenosti. Proto jsou podporovány železniční projekty, které tomuto cíli mají napomoci. V roce 2005 bylo v Bruselu podepsáno memorandum o rozšíření interoperabilního evropského systému ETCS na šesti mezinárodních koridorech. Českou republikou prochází koridor E (Drážďany – Praha – Bratislava / Vídeň – Budapešť), v roce 2009 prodloužen z Budapešti dále přes Bukurešť až do Konstanty, který má přispět k lepšímu propojení severních evropských přístavů s Černým mořem a současně zajistit zlepšení železničního spojení středoevropských zemí.

mapa

Průchod tzv. koridoru E Českou republikou

Důležitost a cíl společného úsilí ve vybudování interoperabilního ETCS koridoru E spočívá především ve výrazném zlepšení podmínek pro osobní i nákladní železniční dopravu. Zlepšením kvality služeb, zejména v nákladní železniční dopravě, přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. To pomůže lépe využívat kapacitu existujících tratí, zajistit efektivnější využívání stávající infrastruktury a vytvořit podmínky pro její další rozvoj. Proto je jednoznačná podpora rozvoje evropského ETCS koridoru E důležitý společný úkol.

Období 2005 až 2008 bylo věnováno především mapování skutečného stavu podmínek a rozvojových záměrů na úseku, které vyústilo ve zpracování Studie koridoru E. Na úrovni ministrů dopravy byla podepsána předběžná smlouva, ve které se zúčastněné členské státy zavazují k podpoře tohoto projektu, poté byl zpracován společný dokument, který se stal podkladem pro národní žádosti o spolufinancování rozvoje ETCS z evropského fondu TEN-T pro podporu a urychlení rozvoje systému ETCS. Důležitým prvkem bude propojit koridor E s koridorem F na německém území, tím bude dokončena spojnice severoevropských přístavů s Černým mořem.

Jestliže dosud bylo věnováno velké úsilí přípravě záměru a vytvoření podmínek pro modernizaci tratí koridoru E a implementaci ETCS na něm, stojíme v období 2010 až 2015 před úkolem deklarované záměry koordinovaně realizovat tak, abychom se dopracovali skutečného souvislého interoperabilního koridoru a nikoliv pouze několika izolovaných národních úseků vybavených ETCS, bez vzájemné návaznosti a neschopné součinnosti.

podpis

Završení jednání - podpis společné deklarace, na podporu výstavby ETCS na koridoru E

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC