Trať Domažlice – Planá u Mariánských Lázní byla osazena modernějším a bezpečnějším železničním přejezdem

25.07.2014

Praha, 24. července 2014 – V posledním květnovém dni letošního roku Správa železniční dopravní cesty zahájila rozsáhlou rekonstrukci kolejových obvodů vícekolejného železničního přejezdu ležícího na trati č. 184 v km 11,495. Cestující mohou od této modernizace, která byla 30. června 2014 ukončena a přejezd byl uveden do zkušebního provozu, očekávat zkrácení jízdních dob železničních vozidel v tomto traťovém úseku. Přejezd bude vlivem dodatečného osazení výstražníků pozitivním bílým světlem bezpečnější pro motoristy. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

 

 

 

Důvodem modernizace je zvýšení bezpečnosti jak železniční, tak i automobilové dopravy. V obci Klenčí pod Čerchovem dochází k úrovňovému křížení jednokolejné železniční trati Domažlice – Planá u Mariánských Lázní v km 11,495 se silnicí II. třídy číslo 189. V rámci investiční akce Plzeňského kraje bude tato silniční komunikace rozšířena, během rekonstrukce se rozšířil i samotný přejezd, což určitě ocení zejména řidiči těžkých nákladních vozidel.

Původní zabezpečení přejezdu pomocí ventilových kolejových obvodů bylo již za zenitem a bylo nahrazeno novější a bezpečnější technologií počítačů náprav kolejových vozidel se směrovými vstupy. Díky této modernizaci zabezpečovacího zařízení, byl přejezd nově osazen i výstražníky s pozitivním bílým světlem. Motoristé se dočkali také rekonstrukce povrchu přejezdu. Degradovanou a již nevyhovující konstrukci nahradilo novější celopryžové řešení.

„Díky kvalitní projektové a stavební připravenosti, a také díky bezchybné spolupráci s dodavatelem technologií, se SŽDC podařilo zkrátit původně plánovaný termín stavby o více jak tři měsíce,“ říká Jiřina Balínová specialista krizové komunikace Stavební správy západ.

Stavba byla navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti EU prostřednictvím Operačního programu doprava. Financování z národních zdrojů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice – Planá u M.L.
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant a zhotovitel KTA technika s.r.o.
Začátek a konec stavby km 11,495
Termín zahájení 05/2014
Termín dokončení 06/2014
Celkové náklady stavby 12 792 563 Kč (bez DPH)
Schválený příspěvek EU 9 801 892 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC