Nejvyšší představitel SŽDC apeluje na dopravce kvůli nárůstu počtu projetí kolem návěstidla zakazujícího jízdu

04.06.2018

Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda je znepokojen velkým počtem případů projetí vlaků kolem návěstidla zakazujícího jízdu. Dnes proto rozeslal dopis dopravcům působícím na české železnici, ve kterém apeloval na to, aby jejich zaměstnanci dodržovali příslušný předpis SŽDC.


Nárůst těchto mimořádných událostí mne velice znepokojuje, jedná se o mimořádně závažné ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Současný trend může vést až ke snížení prestiže železniční dopravy, která je založena především na její bezpečnosti oproti ostatním přepravním modům,“ konstatuje v dopise Jiří Svoboda.

Jak dodává, za období od 1. ledna do 28. května letošního roku již došlo na tratích provozovaných SŽDC k 57 takovým případům. Ve srovnání se stejným obdobím z předchozích dvou let se jedná přibližně o čtvrtinový nárůst. Naznačený stav označuje za alarmující a nadále neudržitelný.

Jak se dále píše v dopise, při mimořádných událostech souvisejících s nedovolenou jízdou drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu bylo zraněno celkem 17 osob, z toho ve čtyřech případech byla zranění kvalifikována jako těžká, dalším zraněním se v řadě případů předešlo jen šťastnou shodou okolností.

Provedenými šetřeními mi bylo doloženo, že popsaný nepříznivý trend není způsoben nedostatečným zabezpečením v podobě technických prvků infrastruktury nebo změnou předpisových ustanovení. Drtivá většina pochybení byla důsledkem provozní a technologické nekázně osob podílejících se na vedení drážních vozidel, které nedodržely příslušná pravidla a předpisy. To způsobilo například nedobrzdění drážního vozidla nebo nerespektování návěstidla při jízdě vlaku či při posunu,“ uvádí nejvyšší představitel SŽDC.

V následujících řádcích Jiří Svoboda apeluje na dopravce: „Na základě uvedených skutečností Vás žádám, aby při provozování drážní dopravy byla beze zbytku dodržována ustanovení předpisu SŽDC D1 a ze strany Vašich provozních, školicích i kontrolních zaměstnanců byla této problematice věnována náležitá pozornost. Pro zlepšení stávající mimořádně neuspokojivé situace je třeba, abyste využili všech možností uvedených ve Vašich interních předpisech ve vztahu k systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy, a to zejména v podobě přijetí systémových opatření zaměřených na zvýšení úrovně výkonu práce zaměstnanců podílejících se na vedení drážních vozidel.“

Jak Jiří Svoboda dodává, v opačném případě bude SŽDC nucena, v součinnosti s příslušnými správními orgány, uplatnit další prostředky k bezpodmínečnému zabezpečení požadavků a podmínek vyplývajících z ustanovení § 34h zákona o dráhách k zajištění bezpečného provozování drážní dopravy.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC