Modernizace Doubí u Tábora - Tábor dokončena

16.07.2009

Modernizace IV. TŽK v úseku Doubí u Tábora - Tábor dokončena

Tábor, 15. července 2009 – Jedná se o téměř 12 km dlouhý úsek mezi Doubím u Tábora a Táborem, který je součástí IV. národního tranzitního železničního koridoru. Úsek byl během modernizace zdvoukolejněn a nyní na něm mohou vlaky jezdit rychlostí až 160 km/h. Obnovy se dočkaly také železniční stanice Planá nad Lužnicí a Tábor i zastávka Sezimovo Ústí. Cestující mají k dispozici pohodlné a bezbariérové přístupy k vlakům - vznikla nová ostrovní nástupiště.       

V rámci modernizace úseku také vznikla zcela nová zastávka s názvem Tábor - Čápův Dvůr v km 79,208 s dvěma 140 m dlouhými nástupišti. Začátek stavby je v km 71,700 a konec v km 83,470, stavební délka je tedy 11,770 km. Modernizací bylo dosaženo traťové rychlosti pro klasické soupravy až 110, pro soupravy s naklápěcími skříněmi až 160 km/h, prostorové průchodnosti UIC GC a traťové třídy zatížení D4 UIC. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Její generální ředitel Ing. Jan Komárek uvedl: „Vyššího standardu a bezpečí se dočká i cestující veřejnost. Všechna nástupiště mají výšku nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější nástup, navigační systémy, rozhlas a nové osvětlení. Realizací této stavby se také výrazně zvýšila bezpečnost železničního i silničního provozu. Podařilo se nám totiž tři železniční přejezdy zrušit a nahradit mimoúrovňovým křížením.“

V Plané nad Lužnicí směrem  na Chýnov v km 74,800 byl zrušen železniční přejezd komunikace II. třídy č. 409 a byl nahrazen podchodem a novým silničním podjezdem. V Sezimově Ústí v km 77,644 byl místo přechodu pro pěší zřízen nový podchod. Další přejezd se podařilo zrušit v km 80,377 na Maredově vrchu. Místo něj nově slouží pěším lávka a silniční dopravě nový a rozšířený most v Rokycanově ulici. V  rámci stavby také vznikla zcela nová zastávka s názvem Tábor - Čápův Dvůr v km v km 79,208, disponující dvěma 140 m dlouhými nástupišti.

V železniční stanici Tábor jsou nyní k dispozici dvě 350 metrů dlouhá ostrovní nástupiště (jedno nové a jedno rekonstruované) a jedno boční, 60 metrů dlouhé. V železniční stanici Planá nad Lužnicí je 220 metrů dlouhé, nové ostrovní a stejně dlouhé boční nástupiště. Pro usnadnění pohybu handicapovaných osob jsou bezbariérovými přístupy vybavena nástupiště, podchody a výpravní budovy, nástupiště jsou vybavena vodícími liniemi, signálními a varovnými pásy a akustickými majáky pro nevidomé a slabozraké. Pro bezbariérový přístup byly v Táboře zřízeny čtyři nové výtahy. Ve stanici Planá nad Lužnicí je bezbariérový přístup zajištěn krytými rampami.
 
Během přestavby kolejiště železniční stanice v Táboře byl prodloužen podchodu pod stanicí, který nyní spojuje dvě městské části a umožňuje přímý příchod k vlakům z Vodňanského ulice, průchod pěších mezi Blanickým předměstím a exponovaným přednádražím (autobusové nádraží, centrum města). Jako související investice bylo v km 82,080 vybudováno nové silniční přemostění železniční stanice Tábor, uvedené do zkušebního provozu již 3. června tohoto roku. 
 
Byla také postavena nová transformační stanice v žst Planá nad Lužnicí. V úseku  je celkem 57 výhybek s elektrickým ohřevem, což značně ulehčí zimní údržbu. Součástí modernizace byla na základě akustické studie i protihluková opatření. Bylo postaveno celkem 6 137 m protihlukových stěn a provedena nezbytná individuální protihluková opatření, spočívající v přetěsnění nebo výměně oken u objektů určených k trvalému bydlení. „Modernizovaný úsek je nejen bezpečný, komfortní pro cestující i zaměstnance železnice, ale z pohledu stavbaře i krásný. Jsem pyšný na to, že na něm pracovali naši zaměstnanci,“ řekl Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.
 
Zhotovitelem stavby je Sdružení Doubí – Tábor, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení), Subterra a.s. a Viamont DSP a.s. Projektantem stavby byl SUDOP PRAHA a.s. Celkové náklady na modernizaci úseku dosáhly 2 776 683 000,- Kč.

Stavba Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, I. část, Doubí u Tábora – Tábor je navržena ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava prostřednictvím Fondu soudržnosti a příspěvek EU může být až 85% z celkové výše uznatelných nákladů. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Základní údaje o stavbě

 • Datum zahájení 2007
 • Datum ukončení: 2009

Železniční svršek

 • nové koleje typu UIC 60: 22 541 m
 • užité koleje typu S 49 (bez provizorních spojek): 5 234 m
 • nové výhybky UIC 60: 29
 • výhybek S 49 (bez provizorních spojek): 14
 • stavební úprava úrovňových přejezdů: 3
 • zrušení přejezdů a přechodů: 3

Železniční spodek

 • úprava pražcového podloží v železničních stanicích: 64 167 m2
 • úprava pražcového podloží v širé trati: 83 363 m2

Trakční vedení

 • nové trakční vedení: 30,78 km koleje
 • úprava trakční vedení: 7,80 km koleje
 • demontáž trakční vedení: 22,01 km koleje

Rekonstrukce osvětlení

 • nové osvětlovací věže: 20
 • nové osvětlovací stožáry (JŽ): 48

Umělé stavby

Rekonstruováno bylo 14 mostů a 14  propustků, nově postaveno bylo 5 mostů a 2 propustky.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC