Slavnostní zahájení stavby „DOZ Františkovy Lázně - Aš“

09.12.2011

Františkovy Lázně, 9. prosince 2011 – Slavnostně zahájena dnes byla další akce zvyšující bezpečnost na české železnici, konkrétně realizace dálkového ovládání zabezpečení trati mezi městy Františkovy Lázně a Aš. Zásadním významem zahajované stavby je především zvýšení bezpečnosti železniční, ale i silniční dopravy – rekonstrukce osmi železničních přejezdů. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

 

 

Ing. Pavel Habarta, MBA, za SŽDC uvedl, že „stavba ‚DOZ Františkovy Lázně – Aš‘ je akcí racionalizačního charakteru, která si klade za cíl úsporu provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu, při využití moderního zařízení technologie. Je řešena v souladu s požadavky na interoperabilitu pro evropské železniční sítě.“Technické řešení vytvoří otevřený stavebnicový systém, který umožní bez neúměrných nákladů budoucí bezproblémové doplnění, SZZ ŽST Františkovy Lázně, ŽST Aš, dálkového ovládání traťového úseku Františkovy Lázně – Vojtanov, Aš – Selb, Aš – Aš město, Aš město – Hranice v Čechách a doplňování přejezdových zabezpečovacích zařízení zabezpečených dnes výstražnými kříži a přenesení dálkového ovládání do Chebu.

V dopravní kanceláři v železniční stanici Františkovy Lázně bude zřízeno jedno plně zálohované dispečerské pracoviště dálkového ovládání, vybavené jednotným obslužným pracovištěm a pracovištěm graficko-technologické nadstavby. V této souvislosti budou provedeny stavební úpravy v dopravní kanceláři a v provozním objektu.

V železničních stanicích Hazlov a Aš bude provedena rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení. Vybrané rozhodné výhybky zde budou osazeny elektromotorickými přestavníky (EMP), které budou v dohodnutém dopravním programu pro jednotlivé dopravny ústředně ovládány a zapojeny do systému dálkového ovládání. Výhybky s EMP budou opatřeny dálkově ovládaným elektrickým ohřevem. Ostatní výhybky, které nebudou zapojeny do ústředního ovládání, budou zabezpečenypomocí elektromagnetických zámků (EMZ).

V mezistaničních úsecích bude položen optický a metalický kabel a rekonstruováno traťové zabezpečovací zařízení. Budou provedeny rekonstrukce stávajících přejezdových zařízení a jejich zavázání do systému dálkového řízení. Kontrola volnosti staničních kolejí v jednotlivých ŽST a traťových úseků, bude zajišťována počítači náprav.

V rámci stavby dojde k vybudování nového staničního zabezpečovacího zařízení 3. (nejvyšší) kategorie – elektronické stavědlo – ESA 11 s EIP, dále ke zřízení JOP (Jednotné obslužné pracoviště v železniční stanici Františkovy Lázně) pro řízení železničních stanic Hazlov a Aš. V mezistaničních úsecích (Františkovy Lázně – Hazlov – Aš) bude vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení – automatické hradlo. Výhybky budou vybavené elektrickým ohřevem výměn (EOV). Rekonstruovány budou také železniční přejezdy, které budou mimo jiné vybaveny signalizací pro nevidomé. Stavba přinese také nová sdělovací technologická zařízení, například rozhlas, kamerový systém, požární signalizaci nebo osvětlení.

Stavba je svou náplní především záležitostí technologie, kolejové úpravy v jednotlivých traťových úsecích nejsou uvažovány. Provedeno bude především odvodnění výhybek pro montáž EOV, práce související s rušením nepotřebných izolovaných styků z důvodů zrušení kolejových obvodů apod.

Stavebními úpravami projde část kolejového svršku a spodku ve stanici Hazlov a traťové úseky Františkovy Lázně – Hazlov.

 

Vybraná data  
Délka tratí zahrnutých do stavby 21 km
Dálkově ovládaných ŽST 2
Počet ŽST s novým SZZ 3. kategorie 2
Počet mezistaničních úseků s novým TZZ 3. kategorie 2
Počet výhybek zabezpečených elektromotorickými přestavníky 6
Počet výhybek vybavených elektrickým ohřevem výměn (EOV) 6
Úspora dopravních zaměstnanců 13

 

Celkové investiční náklady stavby, včetně přípravy a 7% rezervy dle mezinárodních pravidel FIDIC, které vycházejí z rozpočtu projektu stavby, představují částku 124 095 467 Kč bez DPH.

Finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Rozhodující část je zajišťována spolufinancováním z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU může být až 85 % ze způsobilých nákladů.

Přípravnou dokumentacia projekt stavby zpracovala společnost TMS s.r.o. Zhotovitelem se na základě výběrového řízení stala společnost AŽD Praha, s.r.o. Realizace se dle předpokladu uskuteční v letech 2011–2013. Stavební práce budou provedeny do 30. září 2012, celkové dokončení stavby je smluvně potvrzeno do 31. ledna 2013.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC