Železniční stanice Stará Paka je díky evropským dotacím vybavena nejmodernějším zabezpečovacím zařízením

17.12.2012

Stará Paka, 17. prosince 2012 – Správa železniční dopravní cesty ukončila stavbu „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“. Tajemná zkratka DOZ znamená dálkové ovládání zabezpečení. Realizací stavby došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu včetně zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem AŽD Praha a Elektrizace železnic.

 

 

V železniční stanici vzniklo nové dispečerské pracoviště pro postupné zapínání dálkového ovládání trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod. Díky rekonstrukci jsou výrazně zmírněna vzájemná omezení pohybu vlaků ve stanici, čímž dojde k urychlení jízdy vlaků a zhospodárnění osobní dopravy. Stanice se nyní může pochlubit novým elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením 3. (nejmodernější) kategorie. Přilehlé traťové úseky do Lomnice nad Popelkou, Roztok u Jilemnice, Horky u Staré Paky a Nové Paky jsou místo stávajícího telefonického způsobu zabezpečení nově osazeny automatickými hradly.

Cestující se dočkali nových pohodlných nástupišť s celkem šesti nástupními hranami. Všechna mají výšku 550 milimetrů nad temenem kolejnice pro snazší nástup a výstup. K nástupištím vedou od výpravní budovy nové chodníky. Pro informování cestujících o příjezdech a odjezdech vlaků nebo o přístupu na nástupiště byl zřízen moderní informační systém, který doplňuje staniční rozhlas. Prostor stanice je snímán kamerovým systémem.

V rámci stavby došlo také k posílení bezpečnosti silničního provozu. Výraznou rekonstrukcí totiž prošlo celkem 12 železničních přejezdů.

Stavba „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“ je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby jsou 383 424 000 Kč; příspěvek EU představuje částku 270 565 121 Kč.

 

Základní informace  
Název stavby „Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka pro DOZ“
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel „Sdružení STARÁ PAKA“, jehož členy jsou společnosti AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s.
Termín zahájení říjen 2011
Termín dokončení říjen 2012
Délka koleje DOZ 40,641 km
Počet rekonstruovaných PZS 12 ks
Počet mezistaničních úseků s novým TZZ 4 ks
Počet výhybek nově vybavených EOV 14 ks
Délka kolejí demontovaných 6 255 m
Demontované výhybky 35 ks
Délka koleje nové S 49 2 467 m
Výhybka nová 10 ks
Výhybka regenerovaná 7 ks

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC