Zahájení stavby „DOZ Česká Třebová - Přerov“

12.12.2011

Přerov, 13. prosince 2011 – Oficiálně zahájena dnes byla realizace stavby, která řeší systém dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo) včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídící dispečerské centrum pro tento řízený úsek bude umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

 

 

Stavba věcně navazuje na již realizované stavby modernizace či optimalizace spojovacího ramene I. a II. železničního tranzitního koridoru v úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo). V rámci těchto staveb bylo vybudováno mj. také moderní zabezpečovací, sdělovací a napájecí zařízení, které umožnilo úsekové řízení a tvoří základ pro dispečerské řízení. Navazuje na již realizované stavby „DOZ Přerov (mimo) – Břeclav (mimo)“ a „DOZ Přerov (mimo) – Polanka nad Odrou“.

Do jednoho z vybudovaných sálů CDP v Přerově budou umístěna nová pracoviště, která budou tvořena sestavami pracovních stanic uspořádaných ve třech řadách za sebou. Jednotlivé stupně budou vzájemně vyvýšeny. V sále budou zřízena tři pracoviště úsekových dispečerů, z toho dva jsou uvažovány pro následné začlenění řízení žst Olomouc, dvě pracoviště řídicích dispečerů
a tři pracoviště operátorek. Doplněna bude i přenosová technologie, která se bude týkat rozšíření o dispečerské řízení trati Přerov – Česká Třebová.

V jednotlivých stanicích na trati dojde k úpravě, která bude probíhat především v technologických místnostech. Bude se zejména jednat o obnovu softwaru v technologických celcích zabezpečovacích a sdělovacích systémů a k částečné obnově uspořádání stolu výpravčího. Jednotlivé stanice budou vybaveny kamerovými systémy pro sledování vybraných částí staničních obvodů a ve stanicích dojde i k úpravě části sdělovacího zařízení vyvolané potřebami dispečerského řízení. V návaznosti na kamerové systémy, kde je zapotřebí zabezpečit napojení kamer na nástupištích na sdělovací a přenosovou infrastrukturu, jakož i vyřešit jejich napájení. Potřebné kabely budou přiloženy do stávajících kabelových tras.

Železniční přejezdy na silnících I. až III. třídy budou vybaveny kamerami začleněnými do kamerového systému s tím, že dispečer CDP bude mít možnost kontrolovat situaci na zmíněných přejezdech. Částečně budou doplněny i elektrické ohřevy výhybek.

Finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Rozhodující část je zajišťována spolufinancováním z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU může být až 85 % ze způsobilých nákladů.

 

Vybraná data  
Název stavby „DOZ Česká Třebová - Přerov“
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel AŽD Praha, s.r.o.
Délka koleje DOZ 109,025 km
Traťová rychlost 160 km/h
Začátek stavby Česká Třebová v km 0,206
Konec stavby Přerov v km 183,179 (CDP Přerov)
Počet ovládaných ŽST 12
   
Termín zahájení listopad 2011
Termín dokončení červen 2012
Celkové náklady stavby 140 000 000 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC