Zahájení modernizace trati Rokycany – Plzeň se přiblížilo

17.04.2013

Praha, 17. dubna – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl stížnost firmy Skanska proti výsledkům veřejné zakázky na modernizaci trati Rokycany – Plzeň. Pokud toto rozhodnutí nabude právní moci, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude moci zanedlouho zahájit přestavbu tohoto důležitého úseku 3. koridoru.

Veřejná zakázka s názvem Modernizace trati Rokycany – Plzeň byla uveřejněna 14. února loňského roku. Otevírání obálek se uskutečnilo 10. července, dne 21. září pak následovalo hodnocení nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky byla okolo 7,5 miliardy korun bez DPH.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest uchazečů. Vzhledem k tomu, že mohli předložit více variant, hodnotící komise vybírala celkem z devíti nabídek. Z 97 procent rozhodovala nabídková cena, zbývající tři procenta tvořilo prodloužení záruky za jakost díla. Jako nejlepší byla vybrána nabídka Sdružení MTS+SBT-MTÚ Rokycany – Plzeň, ve kterém je vedoucím účastníkem Metrostav a.s. a účastníkem sdružení Subterra, a.s. Vítězné sdružení předložilo nabídku v hodnotě 3 972 925 902 Kč.

„Zmíněná veřejná zakázka je první, ve které mohl každý uchazeč předložit více variant řešení. To souvisí s výstavbou více než čtyřkilometrového tunelu pod vrchem Chlum, který bude po svém dokončení nejdelším železničním tunelem v České republice,“ připomněl generální ředitel SŽDC Jiří Kolář.

Pokud již nic nebude bránit výstavbě, letos v červnu by se mohlo začít stavět. Délka výstavby je plánována na tři roky. Stavba se uskuteční s využitím prostředků z Operačního programu Doprava pro období 2007–2013, ze kterého lze financovat stavební práce prováděné do konce roku 2015. Do tohoto termínu by se mohlo prostavět 3,5 miliardy korun. Zbývajících přibližně 473 milionů korun pak připadne na rok 2016. „Věřím, že tento projekt významně zrychlí dosud nekonkurenceschopné železniční spojení mezi Prahou a Plzní a zlepší také bilanci čerpání evropských prostředků,“ doplnil generální ředitel Kolář.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC