EK schválila dva velké projekty OPD

07.01.2010

Evropská komise schválila České republice první dva velké projekty Operačního programu Doprava

Praha, 7. Ledna 2010 - Evropská komise 21. prosince 2009 definitivně schválila první velké projekty realizované v rámci Operačního programu Doprava. Projekty Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice“ a Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st.hr., 1.stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st.hr. byly Evropské komisi předloženy již v roce 2008. Nyní má Česká republika jistotu, že bude moci čerpat až 111 milionů € u projektu Benešov – Strančice a 49,6 milionů Eur u projektu Letohrad – Lichkov.

"Úspěšné schválení prvních dvou velkých projektů OPD od Evropské komise je dobrým příslibem pro nejbližší budoucnost, kdy nás čeká dokončení schvalovacího procesu u mnoha dalších významných dopravních projektů. Věřím, že i na základě dosavadních zkušeností s těmito projekty se nám podaří schvalovací proces s EK výrazně urychlit." uvedl ministr dopravy Gustav Slamečka.

Tzv. Velké projekty mají odlišný a také náročnější proces schvalování než ostatní projekty. Tyto projekty nad 50 milionů Eur jsou po schválení Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (Ministerstvo dopravy) předloženy ke schválení Evropské komisi. V případě prvních předložených projektů docházelo k řadě připomínek ze strany Evropské komise, které musely být akceptovány. Z důvodu několikanásobného doplňování a opravování projektové žádosti se schvalovací proces protáhl na dobu více než jednoho roku. Ministerstvo dopravy však ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, s.o. tento proces úspěšně zakončilo. Vzhledem k tomu, že je v současnosti EK předloženo dalších 7 velkých projektů a dalších 18 je Řídícím orgánem OPD připravováno pro předložení v následujících měsících, předpokládá se, že další schválené velké projekty na sebe nenechají dlouho čekat. Oba projekty jsou realizovány v režimu předběžného financování ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury s předpokládaným spolufinancováním z fondů EU.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC