Výukový film k bezpečnosti na přejezdech

18.01.2010

SŽDC představila nový výukový film k bezpečnosti na železničních přejezdech

Ostrava, 18. ledna 2010 – Představitelé státní organizace Správa Železniční dopravní cesty dnes v Ostravě představili nový projekt nazvaný Na přejezdech chybují řidiči. Do projektu se kromě SŽDC zapojili také zástupci Ministerstva dopravy, Policejního prezídia a dalších dopravních institucí. Jedná se o film určený prioritně pro výuku budoucích řidičů v autoškolách, oslovit ale může i širokou veřejnost. Film je ode dneška bezplatně ke stažení na webových stránkách.

V České republice eviduje Správa železniční dopravní cesty k 31. prosinci 2009 celkem 8 280 železničních přejezdů. Z toho je 4 624 (cca 56%) přejezdů chráněno výstražnými kříži. Přesto v praxi většinou dochází k porušování předpisů s mnohdy tragickými následky na přejezdech, které jsou chráněny tzv. vyšší formou zabezpečení, jakou jsou výstražná světla, případně doplněná závorami. Jednou z priorit Správy železniční dopravní cesty je i zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech a právě osvěta vedoucí ke zodpovědnému chování řidičů na přejezdech je z hlediska bezpečnosti v této oblasti podstatným prvkem. Proto byl Správou železniční dopravní cesty nad rámec každoročních investic do modernizace železničních přejezdů vytvořen výukový film.

Film může posloužit především jako výukový materiál pro autoškoly, kde doplní současné multimediální prostředky k výuce dopravních předpisů. Během filmu je divák seznámen se všemi formami zabezpečení železničních přejezdů v České republice, počínaje zabezpečením výstražnými kříži, přes nejstarší mechanická po moderní elektronické zabezpečovací zařízení. Současně jsou připomenuty správné postupy chování na železničním přejezdu v souladu se silničním zákonem a nechybí ani návody, jak řešit mimořádné situace, například v momentě, kdy se automobil dostane mezi stažené závory.

Tím, že je tento film zaměřen na jednu konkrétní problematiku, mohl v něm být kladen důraz na detaily. Základem filmu přesto zůstává představení správného chování řidičů, ke kterému by budoucí řidiče, a nejen je, měl film motivovat. Na našich stránkých je možno film stáhnout nebo spustit přímo v internetovém prohlížeči.

Dle slov zástupce Profesního sdružení autoškol ČR je taková pomůcka vítanou možností posílení a zpestření výuky v autoškolách. Právě Profesní sdružení autoškol bude usilovat o využívání tohoto filmu v autoškolách po celé republice. Představení projektu se rovněž zúčastnil ředitel služby dopravní policie plk. Ing. Leoš Tržil, který rovněž uvítal aktivity SŽDC jako provozovatele dráhy a ocenil snahu o eliminaci nezodpovědného chování některých účastníků silničního provozu na železničních přejezdech.

 

  2007 2008 2009
Počet střetnutí 257 214 209
Osob usmrceno 31 42 33
Osob zraněno 117 113 82

Střetnutí na přejezdech ve správě SŽDC

Od roku 2004 je garantováno (SFDI) a každoročně investováno (SŽDC) přibližně 150 milionů korun do rekonstrukcí a modernizací přejezdových zabezpečovacích zařízení na přejezdech. Další rekonstrukce zabezpečovacích zařízení na přejezdech, se realizují v rámci investic na hlavních koridorových stavbách.

Na všech železničních přejezdech se provádí pravidelné kontroly technického stavu vlastní přejezdové konstrukce, rozhledových poměrů a stavu zabezpečovacího zařízení přejezdu. V případě potřeby jsou organizovány prohlídky mimořádné.

Česká republika je prostřednictvím SŽDC členem mezinárodní organizace ILCAT, která se zaměřuje na zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Mezinárodní preventivní kampaň je letos naplánována 22. června 2010.

Statistické údaje:

  • Počet přejezdů celkem (k 31.12.2009) 8 280 (ČR)
  • Počet přejezdů v kraji: 646 (MSK) 8%

Rozdělení podle třídy pozemní komunikace (MSK):

  • počet přejezdů na silnici I.třídy: 24
  • počet přejezdů na silnici II.třídy: 31
  • počet přejezdů na silnici III.třídy: 63
  • počet přejezdů na místních komunikacích: 161
  • počet přejezdů na účelových komunikacích: 367

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC