Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí zlepšila její parametry

01.12.2016

Frýdlant nad Ostravicí, 1. prosince 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry části železniční trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.
V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku, mostů a technologických zařízení s cílem zvýšit traťovou rychlost a bezpečnost železničního provozu v uvedeném úseku. Výraznější proměnou prošla železniční stanice Kunčice pod Ondřejníkem, kde vznikl bezbariérový přístup na nástupiště podchodem vybaveným výtahy, a zastávka Čeladná.

„Přínosem revitalizace je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na trati. Díky realizaci projektu bylo možné navýšit traťovou rychlost až na 100 km/h, což se příznivě projeví zkrácením jízdních dob. Cestující také ocení pohodlnější a bezpečnější přístup na nástupiště v železniční stanici Kunčice pod Ondřejníkem,“ shrnul pozitivní dopady stavby generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Součástí projektu byla také rekonstrukce celkem 26 přejezdů a obnova sdělovací a zabezpečovací techniky. Ve stanici Kunčice pod Ondřejníkem bylo vybudováno elektronické staniční zabezpečovací zařízení dálkově ovládané ze stanice Frýdlant nad Ostravicí. V celém úseku stavby byly pro kontrolu volnosti staničních a traťových kolejí nainstalovány počítače náprav, které nahradily původní kolejové obvody.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou dopravní síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí činily 993 725 786 Kč bez DPH. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 754 592 939 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby byly společnosti Subterra a.s. a OHL ŽS, a.s.

 

Název stavby Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Subterra a.s.
OHL ŽS, a.s.
Termín zahájení 06/2015
Termín dokončení 10/2016
Celkové náklady stavby 993 725 786 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 754 592 939 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC